پرش به محتوا

NSS Podcast Blog

وبلاگ بخش فارسی پادکست NSS

توضیحات مکمل در خصوص ترم شیت- موضوع اپیزودهای 34 و 35 از فصل دوم
اهمیت تحقیقات کیفی در استارتاپها، موضوع اپیزود 37 از فصل دوم
تحقیقات کمی و اهمیت آن برای استارتاپها
چگونه محصول اولیه بسازیم ؟
روش راه اندازی مارکت پلیس
مدیریت محصول چیست؟
نقشه راه محصول و کاربرد آن در استارتاپها