NSS Podcast- Season One

اپیزودهای فصل اول

در فصل اول، تمرکز ما بر روی شناسایی موقعیت ها و شرایط بوجود آمده ناشی از دوران رکود اقتصادی در زمان کرونا بوده.
در این فصل تلاش کردیم تا با مصاحبه با فعالان حوزه کسب و کار و استارتاپ، درکی بهتر از دنیای جدید بوجود آمده بدست آوریم. در این مجموعه پادکست با اشخاصی از حوزه برندسازی، تحقیقات بازاریابی، سرمایه گذاری، روانشناسی و نیز کارآفرینانی از آمریکا، ایران، کانادا و ارمنستان گفتگو کردیم که شما را به شنیدن آنها دعوت میکنیم.

مصاحبه با پریسا پورشانی متخصص و پیشکسوت حوزه تحقیقات بازار، تحلیل و مطالعه رفتار مصرف کننده (بخش دوم) از ایران. ______Parissa Poroushani and Amir Sed. Episode 4, Season 1. (Part 2) The Next Step Show (NSS Podcast)

 پریسا پكوشانی از بنیانگذاران انجمن تحقیقات بازاریابی ایران،‌ موسس شرکت بازارنگر وهمچنین نماینده انجمن تحقیقات بازاریابی اروپا (ایزومار) دیدگاه خود را در ارتباط با تغییرات ایجاد شده بواسطه پدیده کوید ۱۹ و تاثیرات آن بر روی تغییر رفتار مصرف کننده با ما در میان میگذارد. در این برنامه من، امیرعباس صدقی زاده از ایشان در خصوص ویژگیهای این تغییرات و نیز راه حل مناسب برای انجام تحقیقات بازار یابی در دوران جدید پرس و جو میکنم.  این اپیزود بخش دوم از مصاحبه من با ایشان است. لینک دسترسی مجموعه بازارنگر:‌ http://www.bazaarnegar.com/ لینک دسترسی مجموعه ایزومار: https://www.esomar.org/ برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.comSupport the show

مروری بر اپیزودهای یک الی چهار______ Amir Sed. Episode 5, Season 1. Review of episodes 1-4 The Next Step Show (NSS Podcast)

مروری بر اپیزودهای اول الی چهارم. مصاحبه با رضا رستم پیشه، احمد انوری و پریسا پروشانی. به همراه پاسخ دهی به پرسشهای مطرح شده و معرفی چرخه مولد کسب و کار. برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.comجهت دسترسی به پادکست پاپیروس از لینک زیر استفاده کنید. پادکست پاپیروس به عنوان یکی از منابع معتبر در خصوص معرفی کتب تخصصی بیزنس و مارکتینگ به زبان فارسی است.https://www.podbean.com/ei/pb-99c3p-e53431 Support the show

مصاحبه با شهرزاد اسفرجانی متخصص فعال در حوزه برند سازی از ایران______ Shahrzad Esfarjani and Amir Sed. Episode 6, Season 1 The Next Step Show (NSS Podcast)

شهرزاد اسفرجانی، قصه گوی برندهای اصیل و نیز راهبر برند در اپیزود ششم با من امیرعباس صدقی زاده از چگونگی خلق روایت برندها میگوید. ایشان با سابقه ای بیش از ۴ دهه در زمینه راه اندازی و هدایت سازمانهای بزرگ و کوچک و نیزهدایت و آموزش رهبران جوان در زمینه شکل گیری،‌ توسعه و رشد استارت آپها با ما از رمز و راز فرآیند برند سازی و نیز فرصتها و تهدید های موجود در فضای کسب و کار جدید میگوید. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیتها و نیز دوره های تخصصی آموزشی مجموعه ایشان از طریق لینک زیر به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کنید. http://www.shahrzadesfarjani.com برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با رضا کاظمی پورسرمایه گذار و کارآفرین در حوزه پزشکی و سلامت ساکن آمریکا______Reza Kazemipour and Amir Sed. Episode 7, Season 1 The Next Step Show (NSS Podcast)

رضا کاظمی پور،‌ سرمایه گذار و کارآفرین ساکن در سیلیکون ولی کالیفرنیا در اپیزود هفتم با من امیرعباس صدقی زاده از تغییرات و فرصتهای جدید کسب و کار بعد از دوران رکود اقتصادی حاصل از پدیده کوید-۱۹ میگوید. در این اپیزود او به ما یاد آوری میکند که در شرایط جدید نیازهای کارآفرینان و نیز سرمایه گذاران شامل چه مواردی است و وظایف هریک از طرفین در قبال هم چه مواردی را در بر میگیرد.  برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با امین مبشر کارآفرین مقیم شمال کالیفرنیا.______ Amin Mobasher and Amir Sed. Episode 8, Season 1 The Next Step Show (NSS Podcast)

امین مبشّر کارافرین مقیم شمال کالیفرنیا (سیلیکون ولی) در اپیزود هشتم با من امیرعباس صدقی زاده از چگونگی شکل گیری ایده استارت آپ خود و نیز تجربیات متعددی که دراین راه بدست آورده به گفتگو نشسته است. او در این گفتگو به روشهای مختلف جهت درک بهتر از مشکل موجود، روشها و مهارتهای لازم در جهت شکل دهی هسته اصلی  و نیز ایده یک استارتآپ اشاره میکند. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در خصوص استارت اپ امین مبشر به آدرس زیر مراجعه نمایید.   https://sainahealth.com/  برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید. ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com  ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com  لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com Support the show

مصاحبه با امیرحسین خوشبین هم بنیانگذار استارتاپ شیریک از ایران ______ Amirhosein Khoshbin and Amir Sed. Episode 9, Season 1 The Next Step Show (NSS Podcast)

امیرحسین خوشبین هم بنیانگذارو کارآفرین استارتاپ “شیریک” با ما از چالشهای خود به عنوان یک کارآفرین در شرایط اکوسیستم ایران میگوید. امیرحسین دراین اپیزود به ما از مسیرشکل گیری و رشد تیم استارتاپ خود میگوید.   برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید. ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com  ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com  لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با نژده هوانسیان متخصص حوزه برند و تفکر دیزان در خصوص فرصتها و تهدید های استارتاپی بعد از بحران کوید ازارمنستان______ Nejdeh Hovanesian and Amir Sed. Episode 10, Season 1 The Next Step Show (NSS Podcast)

نژده هوانسیان دیزاین پرونر(کنش یار دیزاین،‌ برند پرداز و نوآور) کارآفرین مقیم مرکز کارآفرینی و نوآوری محصولی دانشگاه ‌ارمنستان. نژده هوانسیان در اپیزود دهم با من امیرعباس صدقی زاده در خصوص فرصتهای شکل گرفته بواسطه پدیده کوید ۱۹ به گفتگو نشسته. او در این برنامه مارا با نوعی از نگرش آشنا میکند که برای ورود و رشد در دنیای کارآفرینی بسیار مهم و اساسی است. از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید.  برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.comSupport the show

مروری بر اپیزودهای شش الی ده. بخش اول______Amir Sed. Episode 11, Season 1. Review of episodes 6-10 (Part-1) The Next Step Show (NSS Podcast)

مروری بر اپیزودهای ششم الی دهم. مصاحبه با شهرزاد اسفرجانی از ایران،‌ رضا کاظمی پورازآمریکا،‌ امین مباشراز آمریکا ،‌امیرحسین خوشبین از ایران و نژده هوانسیان ازارمنستان. به همراه پاسخ دهی به پرسشهای مطرح شده. برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com ارتباط با بخش تبلیغات و بازرگانی  comercial@thenextstepshow.com حساب تویتر: NSS_Farsiلینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.comSupport the show

مروری بر اپیزودهای شش الی ده. بخش دوم______ Amir Sed. Episode 12, Season 1. Review of episodes 6-10 (Part-2) The Next Step Show (NSS Podcast)

مروری بر اپیزودهای ششم الی دهم. مصاحبه با شهرزاد اسفرجانی از ایران،‌ رضا کاظمی پورازآمریکا،‌ امین مباشراز آمریکا ،‌امیرحسین خوشبین از ایران و نژده هوانسیان ازارمنستان. به همراه پاسخ دهی به پرسشهای مطرح شده. برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com ارتباط با بخش تبلیغات و بازرگانی  comercial@thenextstepshow.com حساب تویتر: NSS_Farsiلینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با بهرنگ تنکابنی هدایتگر و برنامه ریز کمپینهای ارتباطی ازایران پیرامون موضوع تبلیغات برای استارتاپها. بخش اول_____Behrang Tonekaboni and Amir Sed. Episode 13, Season 1, (Part 1) The Next Step Show (NSS Podcast)

بهرنگ تنکابنی با بیش از بیست سال فعالیت در حوزه تبلیغات و رسانه به عنوان یکی از مدیران فعال و موفق  با  ما از اهمیت شناخت گروه مخاطب ونیز اهمیت بحث برند سازی برای استارتاپ های نوپا میگوید.      از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید.  برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با بهرنگ تنکابنی هدایتگر و برنامه ریز کمپینهای ارتباطی ازایران پیرامون موضوع تبلیغات برای استارتاپها. بخش دوم_____ Behrang Tonekaboni and Amir Sed. Episode 14, Season 1, (Part 2) The Next Step Show (NSS Podcast)

قسمت دوم. بهرنگ تنکابنی با بیش از بیست سال فعالیت در حوزه تبلیغات و رسانه به عنوان یکی از مدیران فعال و موفق  با  ما از اهمیت شناخت گروه مخاطب ونیز اهمیت بحث برند سازی برای استارتاپ های نوپا میگوید.      از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید.  برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با میلاد ربیعی بنیانگذار استارتاپ پیکیج از کانادا. بخش اول_____ Milad Zabihi and Amir Sed. Episode 15, Season 1, (Part 1) The Next Step Show (NSS Podcast)

قسمت اول. میلاد ذبیحی بنیانگذار استارتاپ پیکیج،‌ از شهرتورنتوی کانادا با من امیرعباس صدقی زاده از چگونگی شکل گیری ایده و راه اندازی مجموعه پیکینج میگوید. میلاد که دارای سوابق فعالیت در کشورهای آمریکای جنوبی،‌ایالات متحده، کاناداو همچنین ایران است در این اپیزود از ریزه کاری ها و جزئیاتی صحبت میکند که شنیدن آنها برای هر کارآفرینی واجب و ضروری است.در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر از مجموعه پیکیج  و محصولاتشان از طریق آدرس زیر اقدام نمایید. https://peekage.com/از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید.  برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با میلاد ربیعی بنیانگذار استارتاپ پیکیج از کانادا. بخش دوم_____ Milad Zabihi and Amir Sed. Episode 16, Season 1, (Part 2) The Next Step Show (NSS Podcast)

قسمت دوم. میلاد ذبیحی بنیانگذار استارتاپ پیکیج،‌ از شهرتورنتوی کانادا با من امیرعباس صدقی زاده از چگونگی شکل گیری ایده و راه اندازی مجموعه پیکینج میگوید. میلاد که دارای سوابق فعالیت در کشورهای آمریکای جنوبی،‌ایالات متحده، کاناداو همچنین ایران است در این اپیزود از ریزه کاری ها و جزئیاتی صحبت میکند که شنیدن آنها برای هر کارآفرینی واجب و ضروری است.در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر از مجموعه پیکیج  و محصولاتشان از طریق آدرس زیر اقدام نمایید. https://peekage.com/از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید.  برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.comSupport the show (http://www.thenextstepshow.com)Support the show

مصاحبه با سپیده قجربنیانگذار استارتاپ تایگو از آمریکا- بخش اول______Sepi Ghajar and Amir Sed. Episode 17, Season 1, (Part 1) The Next Step Show (NSS Podcast)

قسمت اول. سپی قاجار کارآفرین مقیم شمال کالیفرنیا و بنیانگذار استارتاپ تایگو در قسمت اول اپیزود چهاردهم از چگونگی ورود خود به دنیای کارآفرینی میگوید. او که سفر پر ماجرای خود را از دهه بیست زندگی شروع کرده به ما میگوید در طول این چند سال چه مهارتهایی را بدست آورده و به چه شکل توانسته ایده خود را تبدیل به یک فرصت سرمایه گذاری کند. او در ادامه سخنان خود به استارتاپ تایگو اشاره میکند که در زمینه وام خرید ملک در ایالات متحده و آمریکای شمالی فعال است. در صورت تمایل میتوانید از طریق لینک  زیر به صفحه تایگو متصل شوید.https://www.taygo.com/از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید.  برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با سپیده قجربنیانگذار استارتاپ تایگو از آمریکا- بخش دوم______Sepi Ghajar and Amir Sed. Episode 18, Season 1, (Part 2) The Next Step Show (NSS Podcast)

قسمت دوم. سپی قاجار کارآفرین مقیم شمال کالیفرنیا و بنیانگذار استارتاپ تایگو در قسمت دوم  اپیزود چهاردهم از چگونگی آماده شدن و نیز اهمیت خودشناسی در فرآیند کارآفرینی برای ما میگوید. او در این اپیزود صراحتا به ما میگوید که به چه شکل با استفاده از آزمونهای خودشناسی توانسته مشکلاتش  درزمینه برقراری ارتباط با همکارانش را در مجموعه خود  به بهترین شکل ممکن حل و فصل نماید .در صورت تمایل میتوانید از طریق لینک  زیر به صفحه تایگو متصل شوید.https://www.taygo.com/از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید.  برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با سپیده قجربنیانگذار استارتاپ تایگو از آمریکا- بخش سوم._____Sepi Ghajar and Amir Sed. Episode 19, Season 1, (Part 3) The Next Step Show (NSS Podcast)

قسمت سوم. سپی قاجار کارآفرین مقیم شمال کالیفرنیا و بنیانگذار استارتاپ تایگو درآخرین بخش از صحبتهای خود در قسمت سوم  اپیزود چهاردهم  از چگونگی خلق استارتاپ خود و نیز چگونگی آمادگی برای شنیدن پاسخهای منفی میگوید. او در این اپیزود به ما میگوید که به چه شکل اقدام  به شناسایی افراد و موقعیتهای مرتبط با کسب و کار خود کرده است.   .در صورت تمایل میتوانید از طریق لینک  زیر به صفحه تایگو متصل شوید.https://www.taygo.com/از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید.  برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با پولت قهرمانیان ومهرداد محمدزاده از ایران درارتباط با استارتاپ شیزارو بازار _______ Paullete Ghahremanian, Mehrdad Mohamadzadeh and Amir Sed, Episode 20. Season 1 The Next Step Show (NSS Podcast)

پولت قهرمانیان و مهرداد محمد زاده  بنیانگذار شیزارو بازار در خصوص چالشهای موجود در ارتباط با راه اندازی استارتاپ خودشان در صنعت مد و دکوراسیون داخلی در شرایط سخت موجود ایران با ما به گفتگو نشستند. مهرداد و پولت بر این باور هستند که الزاما راه یک استارتاپ نباید به تکنولوژی ها یپیچیده و یا خلق پلت فرم های  مختلف در فضای مجازی ختم شود. شما دوستان عزیز را به شنیدن این اپیزود دعوت میکنیم.  برای دسترسی به سایت شیزارو بازار از شما دعوت میکنیم به آدرس زیر مراجعه فرمایید. https://www.shizarubazaar.com/ برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.comSupport the show

مروری بر اپیزودهای دوازده الی پانزده______ Amir Sed. Episode 21, Season 1. Review of episodes 12-15 The Next Step Show (NSS Podcast)

 مروری بر اپیزودهای دوازده الی پانزده. مصاحبه با بهرنگ تنکابنی ازایران،‌میلاد ذبیحی از کانادا، سپیده قاجار از آمریکا و استودیو شیزارو از ایران  به همراه پاسخ دهی به پرسشهای مطرح شده. برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com ارتباط با بخش تبلیغات و بازرگانی  comercial@thenextstepshow.com حساب تویتر: NSS_Farsi Support the show

مصاحبه با لیلا صبوریان کارآفرین مقیم بلژیک در ارتباط با استارتاپ شِف کوچولو _______ Leyla Sabourian and Amir Sed. Episode 22, Season 1 The Next Step Show (NSS Podcast)

زمانی که نسبت به موقعیتهای به ظاهر ساده سوالی درست و به موقع مطرح میشود احتمال آن خواهد بود تا فرصتی برای خلق یک دنیای جدید شکل بگیرد….زمانی که دختر ۹ ساله لیلا صبوریان از او درخواستی ساده دارد تا بتواند از بوفه موجود در مدرسه استفاده کند و به جای غذای خانگی از غذای موجود در بوفه استفاده کند،‌سوالی صحیح و به موقع در ذهن لیلا شکل میگیرد که منجر به خلق و راه اندازی استارتاپی در ابعاد بین المللی با نام شف کوچولو میشود. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم شنونده این اپیزود باشید. .در صورت تمایل میتوانید از طریق لینک  زیر به صفحه شف کوچلو متصل شوید https://chefkoochooloo.com برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با نژده هوانسیان متخصص حوزه برند و تفکر دیزان از ارمنستان _______ Nejdeh Hovanesian and Amir Sed. Episode 23, Season 1 The Next Step Show (NSS Podcast)

نژده هوانسیان دیزاین پرونر(کنش یار دیزاین،‌ برند پرداز و نوآور) کارآفرین مقیم مرکز کارآفرینی و نوآوری محصولی دانشگاه ‌ارمنستان در اپیزود هجدهم با من امیرعباس صدقی زاده در خصوص تعریف تفکر دیزاین و کاربرد آن در فضای استارتاپی به گفته گو نشست. او در این اپیزود به ما می گوید که برای خلق محصولی پرطرفدار، ماندگار و همچنین قابل تولید به چه روشی میتوان از تاثیرات تفکر دیزاین استفاده نمود. از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید. برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید. ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com  ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com  لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.comSupport the show

شاخص کلیدی عملکرد. بخش اول_____ Amir Sed. Episode 24, Season 1, (Part 1) The Next Step Show (NSS Podcast)

امیرعباس صدقی زاده  در این اپیزود در رابطه با تعریف شاخص کلیدی عملکرد و چگونگی انتخاب آن صحبت میکند.‌ او در این اپیزود سعی کرده تا با استفاده از مثالهای متنوع  تعریفی دقیق ازشاخهای اولیه و اصلی ارائه نماید. در اپیزود بعدی امیر در ارتباط با شاخصهای فرعی و چگونگی انتخاب آنها برای اهداف مختلف و متناسب با شاخصهای کلیدی اولیه صحبت خواهد نمود. از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید. برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید. ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com  ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com  لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.comSupport the show (http://www.thenextstepshow.com)Support the show

شاخصهای کلیدی عملکرد .بخش دوم. _ Amir Sed. Episode 25, Season 1, (Part 2) The Next Step Show (NSS Podcast)

امیرعباس صدقی زاده  در این اپیزود و در ادامه قسمت قبلی به جزئیات بیشتری در خصوص چگونگی انتخاب شاخص های کلیدی عملکرد،‌ توضیح و نقش انواع بیزنس مدل و نیز ارائه مثالی از یک استارتاپ با دو مدل متفاوت از شاخص های کلیدی عملکرد میپردازد. وی در این اپیزود نگاهی کوتاه به روند تصمیم گیری و اهمیت تحلیل رفتار مصرف کننده در ارتباط با تعیین شاخص های کلیدی عملکرد نیز داشته است. شما دوستان عزیز را به شنیدن این اپیزود دعوت مینماییم. برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید. ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com  ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com  لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با دکترنهضت فرنودی در ارتباط با موضوع روانشناسی کارآفرینی از آمریکا. بخش اول _______ Dr.Nehzat Farnoodi and Amir Sed. Episode 26, Season 1 The Next Step Show (NSS Podcast)

دکتر نهضت فرنودی  مشاور و متخصص حوزه روانشناسی در این اپیزود در رابطه با سه موضوع کلیدی با ما به گفتگو می پردازند. ۱- اهمیت زمانبندی و ارزش گذاری اولویت ها. ۲- بحران هویتی ایجاد شده در شرایط پس از کرونا و تاثیرات آن بر روی روان کارآفرینان.۳- شناخت و درک صحیح وضعیت روحی و روانی برای مقابله با رفتارهای هیجانی. در شرایط پس از کرونا احتمال بروز رفتارهای هیجانی غیر قابل کنترل از سوی بعضی از افراد بسیار محتمل است. این مدل از رفتارهای هیجانی برای افراد کارآفرین میتواند از شدت بیشتری بر خوردار باشد. تمرکز بیش از حد بر روی حل یک چالش در کسب و کار میتواند باعث به تاخیر انداختن سایر اولویت ها بشود که در نهایت منجر به بروز حالات عصبی،‌از دست دادن کنترل مدیریت و درنهایت از دست دادن فرصتهای همکاری در محیط استارتاپ بشود. سایت خانوم دکتر فرنودی:https://drfarnoody.com————-ارتباط با مجری و تهیه کننده برنامه: amir@thenextstepshow.com————-ارتباط با واحد بازرگانی و ارتباطات: comercial@thenextstepshow.com————-دسترسی به کانال یوتیوب: https://www.youtube.com/channel/UCOxpTMWUNT9cYGkxysQ5UWA————-Support the show

مصاحبه با دکتر نهضت فرنودی درارتباط با موضوع روانشناسی کارآفرینی از آمریکا – بخش دوم ________Dr. Nehzat Farnoodi and Amir Sed. Episode 27, Season 1, (Part2) The Next Step Show (NSS Podcast)

دکتر نهضت فرنودی مشاور و متخصص حوزه روانشناسی در این اپیزود پیرامون دلایل تصمیم گیری های هیجانی و احساسی در فضای کسب و کار با من امیرعباس صدقی زاده به گفتگو نشستند.ایشان در ادامه به موضوع اختلال دوقطبی و چگونگی برخورد با آن در فضای استارتاپی پرداختند.اختلالات روحی و روانی الزاما در شرایط عادی میتوانند خود را نشان ندهند اما در محیط های استارتاپی و به دلیل بالا بودن سطح استرس احتمال بروز علائمی که ناشی از وجود نوعی از اختلال باشد بسیار است. دانستن این نکته که وجود افرادی با چنین اختلالاتی نه تنها میتوانند برای فضای استارتاپی مفید باشند بلکه میتواند به نوعی مزیت رقابتی هم باد.توان رهبری استارتاپها در جهت استفاده صحیح از این نوع افراد میتواند به عنوان یک مهارت منحصر بفرد در نظر گرفته شود.برای اطلاعات بیشتر شما عزیزان را به شنیدن این اپیزود دعوت مینماییم.سایت خانوم دکتر فرنودی:https://drfarnoody.com————-ارتباط با مجری و تهیه کننده برنامه: amir@thenextstepshow.com————-ارتباط با واحد بازرگانی و ارتباطات: comercial@thenextstepshow.com————-دسترسی به کانال یوتیوب: https://www.youtube.com/channel/UCOxpTMWUNT9cYGkxysQ5UWA Support the show

مصاحبه با رضا مهدوی استراتژیست برند مقیم ایران ________Reza Mahdavi and Amir Sed. Episode 28, Season 1. The Next Step Show (NSS Podcast)

رضا مهدوی استراتژیست برند در آخرین اپیزود از فصل اول با ما در زمینه برند سازی شخصی برای کارآفرینان ونیز تفاوت آن با موضوع معروفیت صحبت میکند. او در این اپیزود به روشی ساده تصویر کلی از چگونگی ساخت برند شخصی و نیز چگونگی ایجاد ارزش برای مخاطب به ما ارائه میکند. شما را به شنیدن این اپیزود دعوت میکنیم.————-ارتباط با مجری و تهیه کننده برنامه: amir@thenextstepshow.com————-ارتباط با واحد بازرگانی و ارتباطات: comercial@thenextstepshow.com————-دسترسی به کانال یوتیوب: https://www.youtube.com/channel/UCOxpTMWUNT9cYGkxysQ5UWA  Support the show