پرش به محتوا

NSS Podcast Season One Archive

اپیزودهای فصل اول

در فصل اول، تمرکز ما بر روی شناسایی موقعیت ها و شرایط بوجود آمده ناشی از دوران رکود اقتصادی در زمان کرونا بوده.
در این فصل تلاش کردیم تا با مصاحبه با فعالان حوزه کسب و کار و استارتاپ، درکی بهتر از دنیای جدید بوجود آمده بدست آوریم. در این مجموعه پادکست با اشخاصی از حوزه برندسازی، تحقیقات بازاریابی، سرمایه گذاری، روانشناسی و نیز کارآفرینانی از آمریکا، ایران، کانادا و ارمنستان گفتگو کردیم که شما را به شنیدن آنها دعوت میکنیم.