Quantitative research in startups.

اهمیت تحقیقات کمی و کاربرد آن در استارتاپها چیست؟ یکی از مهمترین عوامل موفقیت در یک استارتاپ به ویژه استارتاپهای Early Stage داشتن دسترسی به اطلاعات کاربردی و مفیدی است که بتوان با استفاده از آن قدم بعدی را در جهت رشد محصول، مدیریت تیم و یا جذب مشتری به صورت آگاهانه برداشت. از آنجایی … ادامه خواندن Quantitative research in startups.