پرش به محتوا

NSS podcast Season Three Archive

اپیزودهای فصل سوم

در روند تولید این فصل و با در نظر گرفتن دیدگاه شما عزیزان، تصمیم گرفته شد که کلیت محتوی این فصل بر سه موضوع اصلی روانشناسی کارآفرینی، مدیریت اجرایی و لیدر شیپ متمرکز باشد. در بخش اول، روانشناسی کارآفرینی ابتدا به سراغ خانوم دکتر نازنین معالی در کالیفرنیا میرویم و در دو اپیزود ابتدایی از منظر روانشناسی و سلامت جنسی به چگونگی شکل گیری زیر ساختار روانی-رفتاری کارآفرینان میپردازیم. در این دو اپیزود ایشان با تمرکز بر تجربیات اولیه جنسی دوران کودکی چگونگی شکل گیری اساس شخصیتی و نیز چگونگی شکل گیری مکانیزمهای رفتاری افراد را مورد بررسی قرار میدهند. در ادامه به سراغ دکتر میرآقایی میرویم که در طی ده اپیزود ایشان ما را با ساختار ذهن و عملکرد مغز و چگونگی شکل گیری طرحواره‌ها در روان آشنا میکنند. در طی این ده اپیزود دکتر میرآقایی به بررسی شایع ترین اختلالات روانی میان کارآفرینان از منظر طرحواره میپردازند.
در بخش دوم، مدیریت اجرایی، به سراغ خانوم زهرا بغدادی در ونکوور کانادا میرویم و با ایشان طی ده اپیزود به موضوع مدیریت مالی استارتاپها میپردازیم. از آنجایی که یکی از مهمترین وظایف کارآفرینان موضوع مدیریت مالی است لازم است با ساختارهای مالی و چگونگی فهم اعداد و ارقام در فضای استارتاپی آشنایی وتسلط کامل داشته باشیم. در طول این ده اپیزود ایشان به مضوعاتی میپردازند که میتواند به کارآفرینان قدرت و اعتماد به نفس لازم را بدهد تا با استفاده از دانش صحیح اعداد تصمیمات قاطع و دقیقی برای حفظ و رشد استارتاپ خود بگیرند. از آنجایی که یکی از مهمترین موضوعات مد نظر سرمایه گذاران بحث مدیریت مالی در استارتاپهای نوپا است لذا دانستن چگونگی محاسبات مالی میتواند نقطه عطفی در جلب توجه و اعتماد سرمایه‌گذاران باشد.
در ادامه و در آخرین بخش، با موضوع لیدر شیپ و یا رهبری به همراه همکار عزیزمان دکتر بهروز لطفیان، از استراتژیستهای به نام و موفق در حوزه جایگاه سازی برند به سراغ موضوع برند و جایگاه سازی میرویم و در طی چندین اپیزود به اهمیت جایگاه سازی، چگونگی کشف آن و نیز چگونگی استفاده از آن در محیط‌های استارتاپی میپردازیم. از آنجایی که یکی از شایع ترین اشتباهات رایج در حوزه برند سازی استارتاپها آن است که بنیانگذاران استارتاپها بر این گمان هستند که ابتدا باید محصول و بیزنس مدل را به نتیجه برسانند و بعد از طریق انجام فعالیت تبلیغاتی به موضوع برند بپردازند، لذا بر آن شدیم تا در این بخش با دقت و تمرکز بیشتری به این موضوع بپردازیم.
لازم به ذکر است که بارها متذكر شدیم که ورود استارتاپها به دنیای تبلیغات یکی از اشتباهات بسیار بزرگ و قطعا ناموفق خواهد بود که نتیجه‌ای جز از بین رفتن سرمایه جذب شده،‌ گم . شدن مسیر رشد و نهایتا سردرگمی سرمایه‌گذاران و بنیانگذاران را در پی نخواهد داشت.
امیدواریم در طول این فصل همراهی شما عزیزان را داشته باشیم و بتوانیم مانند فصل گذشته مجموعه‌ای کاربردی و قابل اعتماد را به شما عزیزان ارائه نماییم.
از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید و شنونده این فصل از پادکست باشید.  

اپیزود ۱
اپیزود ۲
اپیزود ۳
اپیزود ۴
اپیزود ۵
اپیزود ۶
اپیزود ۷
اپیزود ۸
اپیزود ۹
اپیزود ۱۰
اپیزود ۱۱
اپیزود ۱۲
اپیزود ۱۳
اپیزود ۱۴
اپیزود ۱۵
اپیزود ۱۶
اپیزود ۱۷
اپیزود ۱۸
اپیزود ۱۹