پرش به محتوا

Product roadmap in startups

  • از

نقشه راه محصول چیست؟

یکی از چالشهای در پیش روی کارآفرینان موضوع هماهنگی و نیز انتخاب کارهای با اهمیت در ابتدای راه است. بخصوص اگر قرار باشد موضوع مورد بحث در ارتباط با طراحی و مدیریت
محصول باشد. انتخاب اهداف اصلی در روند طراحی و توسعه محصول اولیه، دستور العمل های اجرایی، هماهنگی بین اعضای تیم، اندازه گیری اهداف در نظر گرفته شده و بسیاری از موارد مهم مدیریتی دیگر که به نوعی به موضوع طراحی و مدیریت محصول برمیگردد در ابتدای راه نیازمند داشتن نقشه راهی است که نه تنها هماهنگ کننده اعضای مجموعه باشد بلکه بر اساس شیوه ای اجرایی و قابل قبول به رشد پایدار محصول کمک کرده و نهایتا باعث رشد کسب و کار و و ورود به بازار هدف شود.
در این اپیزود علی خدایی هدایتگر ارشد تیم های مدیریت و طراحی محصول از شرکت گوگل با ادبیاتی روان و همچنین با به کارگیری تجربیات شخصی خود در طول سال ها تجربه حرفه ای در محیط کسب و کارهای سیلیکون ولی، تصویری قابل درک از موضوع هدف گذاری، نقشه راه محصول و نیز مدیریت محصول ارئه مینماید.
از آنجا که برای ضبط این اپیزود در اتاق پادکست The Next Step Show  در فضای کلاب هاوس از پیش فراخوان داده شده بود، لذا کلیت این برنامه به پرسشهای از پیش ارسال شده توسط شنوندگان و همراهان پادکست The Next Step Show (NSS-farsi) اختصاص داده شد که همگی در ارتباط با هدف گذاری، نقشه راه محصول و مدیریت محصول بوده.
در ادامه سعی شده به دلیل اهمیت نقشه راه محصول توضیحاتی ابتدایی والبته مهم برای علاقه مندان به این موضوع ارائه شود.

تعریف نقشه راه محصول:

نقشه راه محصول در حقیقت برنامه اجرایی است که در آن مراحل مختلف رشد محصول در طول زمانی مشخص برا ی تیم های طراحی و توسعه ارائه میشود. در این برنامه که هدف آن ارائه چشم انداز مورد نیاز برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده قابل اندازه گیری در طول زمانی مشخص است باید سعی شود تا سرعت تغییر پذیری و به روز رسانی اطلاعات و از سویی هماهنگ شدن تمام تیم های دست اندر کار در زمینه طراحی و توسعه محصول متناسب با تغییرات و نیاز به روز بازارهدف باشد. این موضوع بویژه برای استارتاپها بسیار ضروری و مهم است چرا که در شرایط قبل از ورود به بازار و دقیقا در زمانی که در حال همسو سازی محصول با نیاز بازار هدف هستیم در هر لحظه امکان آن است تا بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از مشتریان اولیه و متناسب با اهداف استراتژیک که باید همسو با جایگاه برند و چشم انداز بازار هدف باشد تغییرات به سرعت پیاده سازی شوند. سرعت این تغییرات عموما در استارتاپهایی که دارای مدیریت قوی و همچنین اعضای توانمند و با تجربه است در حدود کم تر از یک نیم رو ز است.
نقشه راه محصول یکی از کلیدی ترین امکانات لازم برای ارتباط دهی میان اهداف کوتاه مدت به اهداف بلند مدت در کسب و کار است. درک صحیح این ابزار میتواند به همسو سازی تمام اعضای حاضر در یک تیم نو پای استارتاپی کمک کند تا همگی در یک مسیر و در راستای اهداف از پیش تعیین شده حرکت کنند.
در طراحی نقشه راه بسیار مهم است که نه تنها به چیستی آن چه که در حال طراحی و تولید آن هستیم پرداخته شود بلکه بسیار مهم است که در عین جال به چرایی آنچه که در حال انجام آن هستیم نیز پرداخته شود.

انواع نقشه راه محصول

در کل نقشه راه محصول به دسته های زیر تقسیم میشود:
1: نقشه راه داخلی برای تیم مدیریت
2: نقشه راه داخلی برای تیم توسعه دهنده محصول
3: نقشه راه داخلی برای تیم فروش
4: نقشه راه خارجی برای مشتریان.

دلایل مهم برای داشتن نقشه راه محصول:

1: برای هدایتگران و مدیران ارشد: نقشه راه محصول توانایی ترجمه ساختار تخصصی و تکنیکال دارد به این معنا که آنچه در حال پیاده سازی در اتاق طراحی و تولید است را به زبانی ساده به مدیران اصلی انتقال میدهد و باعث میشود تا مدیریان ارشد تصویری دقیق از مراحل رشد و پیشرفت پروِژه بدست بیاورند.
2: برای صاحبان محصول و مدیران محصول: نقشه راه محصول نقش هماهنگ کننده در برقراری ارتباط میان تیم های اجرایی و درگیر در توسعه محصول را ایفا میکند و تسهیل کننده اولویتهای در نظر گرفته شده در روند توسعه محصول است.
3: برای تیم های توسعه محصول: نقشه راه محصول برای تیم های توسعه محصول بسیار مهم است چرا که دقیقا به آنها نشان میدهد که اولویتهای اجرایی کدام هستند و از سویی فرایند تصمیم گیری در روند انتخاب اولویتهای به روز را به شدت تسهیل میکند.
در ادامه از شما دعوت میشود تا شنونده این اپیزود باشید و حتما دیدگاه خود را با ما در خصوص موضوع و مطالب مطرح شده در این اپیزود به اشتراک بگذارید.

اپیزود پنجاه و پنج از فصل دو پادکست  The Next Step Show در زمینه نقشه راه محصول و استراتژی های اجرایی طراحی و مدیریت محصول به همراه علی خدایی هدایتگر ارشد تیم های مدیریت و طراحی محصول در گوگل و امیرعباس صدقی زاده کارآفرین و استراتژیست جایگاه سازی برند در جنوب کالیفرنیا.
نقشه راه محصول و استراتژی های اجرایی در فضای استارتاپها
نقشه راه محصول و استراتژی های اجرایی در فضای استارتاپها

ارزیابی شما از این اپیزود.

دیدگاهتان را بنویسید