رویدادها و کارگاه های تخصصی بخش فارسی پادسکت NSS با محوریت موضوعات سرمایه گذاری، روانشناسی کارآفرینی، مارکتینگ و برندینگ و انیاگرام
ایونت های تخصصی و کارگاه های تخصصی مجموعه پادکستهای NSS

مجموعه رویدادها و کارگاه های تخصصی پادکستهای NSS که مستقیما توسط مجموعه BlueBirds Group حمایت و برنامه ریزی شده، متمرکز بر روی آموزش و انتقال دانش و تجربه برای کارآفرینان و استارتاپ هایی است که در مراحل اولیه شکل دهی کسب و کار خود هستند. این مجموعه رویدادهای آموزشی باتوجه به رویکرد مجموعه BlueBirds Group متمرکز بر استراتژی شکل دهی و رشد برند در دنیای استارتاپ ها برنامه ریزی و بنیانگذاری شده است. موضوعات این کارگاه ها عمدتا در زمینه های سرمایه گذاری، مارکتینگ، برندسازی و روانشناسی کارآفرینی با حضور متخصصان و صاحب نظران تهیه و ارائه میشود.


درحال حاضر در پی تولید و تکمیل کارگاه نامگذاری برند و محصول هستیم. به زودی از همین طریق اطلاعات این دوره در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.