معرفی رویداد بین المللی مسابقات کارآفرینی- 2022

EWC  رویداد جهانی کارآفرینی
EWC – 2022

مجموعه SLUDTERA یکی از سازمانهای به نام در حوزه یافتن منابع مالی، ایجاد شبکه ارتباطی و آموزش کارآفرینان است که برگذار کننده مسابقات جهانی کارآفرینی است.
این مسابقات که با عنوان EWC یا Entrepreneurship World Cup شناخته شده است به تازگی دور جدید ثبت نام برای حضور متقاضیان درمسابقات جهانی کارآفرینی سال 2022 در دسترس عموم قرارداده. از ویژگیهای این مسابقات میتوان به این موضوع اشاره کرده که هر گروهی و یا فردی از هرجای دنیا و در هر مرحله ای از استارتاپ خود میتواند در این دوره شرکت کند.
چنانچه مایل به شرکت دراین رویداد هستید پیشنهاد میکنیم مستقیما از طریق آدرس سایت این مجموعه که در انتهای این متن در اختیار قرار گرفته استفاده نمایید.


پیشاپیش برای همه شرکت کنندگان آرزوی موفقیت داریم بخصوص شما عزیزانی که مایل به اقدام هستین.