پرش به محتوا

Startups’ latest news from NSS Podcast

فرکانس ویژه برنامه ای است پیرامون آخرین تغییرات در حوزه سرمایه گذاری و نوع آوری های مرتبط به دنیای استارتاپها از سیلیکون ولی تا شرق دور.

در این برنامه علاوه بر معرفی استارتاپهای منتخب گاها برخی از منابع مطالعاتی برای کارآفرینان معرفی خواهد شد.
خشایار نژاد یکی از فعالان حوزه کارآفرینی ساکن سیلیکون_ولی در شمال کالیفرنیاست که در میانه هر ماه با آخرین اخبار منتخب پیرامون موضوع کارآفرینی ما را در تهیه و تولید این برنامه همراهی میکند.