How to build a marketplace?

چگونه مارکت پلیس بسازیم؟ (MARKETPLACE) بعد از فراگیری بیماری کرونا و به دلیل آنچه که ناشی از تعطیلی بازارهای جهانی بود ساختار اقتصادی و تمام مکاتب سیاسی و مالی دچار نوسان و بعضا فروپاشی شد تا جایی که فرصتهای جدید مانند NFT که برآمده از موضوع Blockchain است و سایر موارد مشابه توانستند پا به … ادامه خواندن How to build a marketplace?