پرش به محتوا

NSS podcast Season Two Archive

اپیزودهای فصل دوم

در فصل دوم پادکستThe NextStep Show تصمیم گرفته شد تا با استفاد از اطلاعات جمع آوری شده از مخاطبین برنامه در فصل اول و نیز نیاز استارتاپها و کارآفرینان مطالب و موضوعاتی طرح شود که نه تنها ارزش اطلاعاتی داشته بلکه امکان اجرایی شدن نیز داشته باشند. به گونه ای که کارآفرینان و یا افراد شاغل در حوزه استارتاپی بتوانند با دانستن آنها سرنخهایی برای انتخاب بهتر قدم بعدیشان در جهت رشد و موفقیت استارتاپشان بردارند. به همین منظور در این فصل تمام محتوای تولید شده جنبه کاربردی داشته و به صورت مجموعه کارگاه های صوتی در چندین گروه مختلف تهیه و تولید شده است. در این فصل در مجموع چهار کارگاه اصلی در حوزه های روانشناسی کارآفرینی، هدایت و مدیریت استارتاپها، تحقیقات بازاریابی و در نهایت طراحی و مدیریت مقدماتی محصول تشکیل شد. از شما دعوت میکنیم شنونده این مجموعه باشید