NSS Podcast- Season Two

اپیزودهای فصل دوم

در فصل دوم پادکستThe NextStep Show تصمیم گرفته شد تا با استفاد از اطلاعات جمع آوری شده از مخاطبین برنامه در فصل اول و نیز نیاز استارتاپها و کارآفرینان مطالب و موضوعاتی طرح شود که نه تنها ارزش اطلاعاتی داشته بلکه امکان اجرایی شدن نیز داشته باشند. به گونه ای که کارآفرینان و یا افراد شاغل در حوزه استارتاپی بتوانند با دانستن آنها سرنخهایی برای انتخاب بهتر قدم بعدیشان در جهت رشد و موفقیت استارتاپشان بردارند. به همین منظور در این فصل تمام محتوای تولید شده جنبه کاربردی داشته و به صورت مجموعه کارگاه های صوتی در چندین گروه مختلف تهیه و تولید شده است. در این فصل در مجموع چهار کارگاه اصلی در حوزه های روانشناسی کارآفرینی، هدایت و مدیریت استارتاپها، تحقیقات بازاریابی و در نهایت طراحی و مدیریت مقدماتی محصول تشکیل شد. از شما دعوت میکنیم شنونده این مجموعه باشید

مقدمه و معرفی فصل دوم_______Season 2. Introduction by: Amir Sed. The Next Step Show (NSS Podcast)

درآمدی بر فصل دو. توضیحات کلی فصل و چگونگی قرارگیری موضوعات. Support the show

مقدمه ای بر تیپ شناسی شخصیتی توسط مهندس اشکان راشدی مدرس و متخصص روش انیاگرام از آمریکا ______ Ashkan Rashedi and Amir Sed. Intro to Enneagram. S2-E:01 The Next Step Show (NSS Podcast)

مهندس اشکان راشدی از مجموعه "کیستم" در این اپیزود با من امیرعباس صدقی زاده (امیر صد) در خصوص دانش انیاگرام (Enneagram) و چگونگی مطالعه تایپهای شخصیتی به این روش صحبت میکند.در صورت تمایل به شرکت در دوره های تخصصی از طریق ارسال ایمیل به آدرس: Amir@thenextstepshow.com با ما در تماس باشید و شماره تماس و نیز ایمیل خود را در اختیار ما قراردهید تا در اولین فرص با شما تماس گرفته شود. مجموعه "کیستم" شما را به شنیدن این اپیزود دعوت می نماید. ارتباط با مجری و تهیه کننده برنامه: amir@thenextstepshow.com————-ارتباط با واحد بازرگانی و ارتباطات: comercial@thenextstepshow.com Support the show

تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام – مطالعه و بررسی تیپ شماره یک (کمالگرا) توسط مهندس اشکان راشدی با تمرکز بر حوزه کارآفرینی و استارتاپ _____Ashkan Rashedi and Amir Sed. Enneagram of personality types. Type one review. (Perfectionist)- S2-E:02 The Next Step Show (NSS Podcast)

 مهندس اشکان راشدی از مجموعه "کیستم" مدرس و مشاور در حوزه  شناخت تایپهای شخصیتی از دیدگاه انیاگرام دراین اپیوزد با ما از ویژگیهای اولین گروه از گروه های نُه گانه انیاگرام میگوید.وی در این اپیزود به بررسی ویژگیهای این تایپ شخصیتی که از آن با عنوان کمال گرا یاد میشود میپردازد و با ارائه مثالهایی متعدد آن را از منظریک  کارآفرین، همکار و یا هم بنیانگذار در فضای استارتاپی مورد مطالعه قرار میدهد. —————————————————–در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر د رخصوص بسته های آموزشی و نیز مشاوره های تخصصی در زمینه مطالعه و شناخت تایپهای شخصیتی از دیدگاه انیاگرام با ارسال ایمیل به آدرس برنامه با ما در ارتباط باشید. email: info@keestaam.com—————————————————–شما میتوانید از طریق آدرس برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده و یا کلیات برنامه مطلع سازید.ایمیل: amir@thenextstepshow.com—————————————————–لطفا ما را به دیگران معرفی کنید و برای ما در بخش کامنت نظرتان را به اشتراک بگذارید. —————————————————–Support the show

تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ – بررسی تیپ شماره دو (یاری رسان)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:03 The Next Step Show (NSS Podcast)

 مهندس اشکان راشدی از مجموعه "کیستم" مدرس و مشاور در حوزه  شناخت تایپهای شخصیتی از دیدگاه انیاگرام دراین اپیوزد با ما از ویژگیهای دومین گروه از گروه های نُه گانه انیاگرام میگوید.وی در این اپیزود به بررسی ویژگیهای این تایپ شخصیتی که از آن با عنوان کمک کننده یاد میشود میپردازد و با ارائه مثالهایی متعدد آن را از منظر کارآفرینی، کارمند و یا هم بنیانگذار در فضای استارتاپی مورد مطالعه قرار میدهد. —————————————————–در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر د رخصوص بسته های آموزشی و نیز مشاوره های تخصصی در زمینه مطالعه و شناخت تایپهای شخصیتی از دیدگاه انیاگرام با ارسال ایمیل به آدرس برنامه با ما در ارتباط باشید. email: info@keestaam.com—————————————————–شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده و یا کلیات برنامه مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com—————————————————–لطفا ما را به دیگران معرفی کنید و برای ما در بخش کامنت نظرتان را به اشتراک بگذارید. —————————————————–Support the show

تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ – بررسی تیپ شماره سه (موفقیت طلب)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:04 The Next Step Show (NSS Podcast)

 مهندس اشکان راشدی از مجموعه "کیستم" مدرس و مشاور در حوزه  شناخت تایپهای شخصیتی از دیدگاه انیاگرام دراین اپیوزد با ما از ویژگیهای سومین  گروه از گروه های نُه گانه انیاگرام میگوید.وی در این اپیزود به بررسی ویژگیهای این تایپ شخصیتی که از آن با عنوان موفقیت طلب یاد میشود میپردازد و با ارائه مثالهایی متعدد آن را از منظر کارآفرینی، کارمند و یا هم بنیانگذار در فضای استارتاپی مورد مطالعه قرار میدهد. —————————————————–در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر د رخصوص بسته های آموزشی و نیز مشاوره های تخصصی در زمینه مطالعه و شناخت تایپهای شخصیتی از دیدگاه انیاگرام با ارسال ایمیل به آدرس برنامه با ما در ارتباط باشید. email: info@keestaam.com—————————————————–شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده و یا کلیات برنامه مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com—————————————————–لطفا ما را به دیگران معرفی کنید و برای ما در بخش کامنت نظرتان را به اشتراک بگذاریدSupport the show

تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ – بررسی تیپ شماره چهار (رمانتیک)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:05 The Next Step Show (NSS Podcast)

 مهندس اشکان راشدی از مجموعه "کیستم" مدرس و مشاور در حوزه  شناخت تایپهای شخصیتی از دیدگاه انیاگرام دراین اپیوزد با ما از ویژگیهای چهارمین  گروه از گروه های نُه گانه انیاگرام میگوید.وی در این اپیزود به بررسی ویژگیهای این تایپ شخصیتی که از آن با عنوان رمانتیک یاد میشود میپردازد و با ارائه مثالهایی متعدد آن را از منظر کارآفرینی، کارمند و یا هم بنیانگذار در فضای استارتاپی مورد مطالعه قرار میدهد. —————————————————–در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر د رخصوص بسته های آموزشی و نیز مشاوره های تخصصی در زمینه مطالعه و شناخت تایپهای شخصیتی از دیدگاه انیاگرام با ارسال ایمیل به آدرس برنامه با ما در ارتباط باشید. email: info@keestaam.com—————————————————–شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده و یا کلیات برنامه مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com—————————————————–لطفا ما را به دیگران معرفی کنید و برای ما در بخش کامنت نظرتان را به اشتراک بگذاریدSupport the show

تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ – بررسی تیپ شماره پنج (متفکر،‌مشاهده گر)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:06 The Next Step Show (NSS Podcast)

 مهندس اشکان راشدی از مجموعه "کیستم" مدرس و مشاور در حوزه شناخت تیپهای شخصیتی به روش انیاگرام دراین اپیوزد با من امیرعباس صدقی زاده از ویژگیهای پنجمین تیپ شخصیتی میگوید.وی در این اپیزود به بررسی ویژگیهای این تیپ شخصیتی که از آن با عنوان متفکر یاد میشود میپردازد و با ارائه مثالهایی متعدد آن را از منظر کارآفرینی، کارمند و یا هم بنیانگذار در فضای استارتاپی مورد مطالعه قرار میدهد. —————————————————–در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر د رخصوص بسته های آموزشی و نیز مشاوره های تخصصی در زمینه مطالعه و شناخت تایپهای شخصیتی از دیدگاه انیاگرام با ارسال ایمیل به آدرس برنامه با ما در ارتباط باشید. email: info@keestaam.com—————————————————–شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده و یا کلیات برنامه مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com—————————————————–لطفا ما را به دیگران معرفی کنید و برای ما در بخش کامنت نظرتان را به اشتراک بگذارید Support the show

تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ – بررسی تیپ شماره شش (وفادار)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:07 The Next Step Show (NSS Podcast)

 مهندس اشکان راشدی از مجموعه "کیستم" مدرس و مشاور در حوزه شناخت تیپهای شخصیتی به روش انیاگرام دراین اپیزود  با من امیرعباس صدقی زاده از ویژگیهای ششمین تیپ شخصیتی میگوید.وی در این اپیزود به بررسی ویژگیهای این تیپ شخصیتی که از آن با عنوان وفادار یاد میشود میپردازد و با ارائه مثالهایی متعدد آن را از منظر کارآفرینی، کارمند و یا هم بنیانگذار در فضای استارتاپی مورد مطالعه قرار میدهد. —————————————————–در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر د رخصوص بسته های آموزشی و نیز مشاوره های تخصصی در زمینه مطالعه و شناخت تایپهای شخصیتی از دیدگاه انیاگرام با ارسال ایمیل به آدرس برنامه با ما در ارتباط باشید. email: info@keestaam.com—————————————————–شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده و یا کلیات برنامه مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com—————————————————–لطفا ما را به دیگران معرفی کنید و برای ما در بخش کامنت نظرتان را به اشتراک بگذارید Support the show

تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ – بررسی تیپ شماره هفت (ماجراجو)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:08 The Next Step Show (NSS Podcast)

 مهندس اشکان راشدی از مجموعه "کیستم" مدرس و مشاور در حوزه شناخت تیپهای شخصیتی به روش انیاگرام دراین اپیزود با من امیرعباس صدقی زاده از ویژگیهای هفتمین تیپ شخصیتی میگوید.وی در این اپیزود به بررسی ویژگیهای این تیپ شخصیتی که از آن با عنوان ماجراجو یاد میشود میپردازد و با ارائه مثالهایی متعدد آن را از منظر کارآفرینی، کارمند و یا هم بنیانگذار در فضای استارتاپی مورد مطالعه قرار میدهد. —————————————————–در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر د رخصوص بسته های آموزشی و نیز مشاوره های تخصصی در زمینه مطالعه و شناخت تایپهای شخصیتی از دیدگاه انیاگرام با ارسال ایمیل به آدرس برنامه با ما در ارتباط باشید. email: info@keestaam.com—————————————————–شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده و یا کلیات برنامه مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com—————————————————–لطفا ما را به دیگران معرفی کنید و برای ما در بخش کامنت نظرتان را به اشتراک بگذارید Support the show

تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ – بررسی تیپ شماره هشت (مدیر-سلطه جو)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:09 The Next Step Show (NSS Podcast)

 مهندس اشکان راشدی از مجموعه "کیستم" مدرس و مشاور در حوزه شناخت تیپهای شخصیتی به روش انیاگرام دراین اپیزود با من امیرعباس صدقی زاده از ویژگیهای هشتمین تیپ شخصیتی میگوید.وی در این اپیزود به بررسی ویژگیهای این تیپ شخصیتی که از آن با عنوان مدیر و یا سلطه جو یاد میشود میپردازد و با ارائه مثالهایی متعدد آن را از منظر کارآفرینی، کارمند و یا هم بنیانگذار در فضای استارتاپی مورد مطالعه قرار میدهد. —————————————————–در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر د رخصوص بسته های آموزشی و نیز مشاوره های تخصصی در زمینه مطالعه و شناخت تایپهای شخصیتی از دیدگاه انیاگرام با ارسال ایمیل به آدرس برنامه با ما در ارتباط باشید. email: info@keestaam.com—————————————————–شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده و یا کلیات برنامه مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com—————————————————–لطفا ما را به دیگران معرفی کنید و برای ما در بخش کامنت نظرتان را به اشتراک بگذارید Support the show

گزیده اخبار استارتاپی در برنامه "فرکانس" کاری از بخش فارسی پادکست ان-اس_اس با حضور مهندس خشایار نژاد از سیلیکون ولی___Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:10 The Next Step Show (NSS Podcast)

برنامه "فرکانس" بخش خبری پادکست ان_اس_اس است که در میانه هرماه ارائه خواهد شد. در این برنامه هر بار به سراغ  یک استارتاپ خواهیم رفت.در این برنامه مروری خواهیم داشت بر محصول جدید فیسبوک و شرکت ریبن و همچنین خریداری شدن استارتاپهای فعال در حوزه مالی. در ادامه معرفی دو استارتاپ ایرانی را در برنامه خواهیم داشت و در بخش پایانی توضیحاتی در ارتباط با بحث ارزش گذاری استارتاپها توسط مهمان برنامه ارائه میشود. در ادامه  شما عزیزان را به شنیدن این اپیزود دعوت میکنیم. ————شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده ، تهیه کننده و مجری برنامه در ار تباط باشید. amir@thenextstepshow.comSupport the show

تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ – بررسی تیپ شماره نُه (صلح جو)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:11 The Next Step Show (NSS Podcast)

 مهندس اشکان راشدی از مجموعه "کیستم" مدرس و مشاور در حوزه شناخت تیپهای شخصیتی به روش انیاگرام دراین اپیزود با من امیرعباس صدقی زاده از ویژگیهای نُهمین تیپ شخصیتی میگوید.وی در این اپیزود به بررسی ویژگیهای این تیپ شخصیتی که از آن با عنوان صلح جو یاد میشود میپردازد و با ارائه مثالهایی متعدد آن را از منظر کارآفرینی، کارمند و یا هم بنیانگذار در فضای استارتاپی مورد مطالعه قرار میدهد. —————————————————–در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر د رخصوص بسته های آموزشی و نیز مشاوره های تخصصی در زمینه مطالعه و شناخت تایپهای شخصیتی از دیدگاه انیاگرام با ارسال ایمیل به آدرس برنامه با ما در ارتباط باشید. email: info@keestaam.com—————————————————–شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده و یا کلیات برنامه مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com—————————————————–لطفا ما را به دیگران معرفی کنید و برای ما در بخش کامنت نظرتان را به اشتراک بگذاریدSupport the show

مصاحبه با آرش شوشتری بنیانگذار استارتاپ پکولا در جنوب کالیفرنیا – قسمت اول___Arash Shoushtari and Amir Sed.S2-E:12 – Part 1 The Next Step Show (NSS Podcast)

 مهندس آرش شوشتری در بخش اول مصاحبه خود ازاپیزود دوازده  با من امیرعباس صدقی زاده در خصوص چگونگی راه اندازی استارتاپ خود (پکولا) صحبت میکند. وی در این اپیزود به چگونگی ورود خود به دنیای کارآفرینی میگوید و اینکه چگونه توانسته در برابر شرایطی خاص و دشوار کاری و زندگی تصمیم بگیرد تا وارد دنیای کارآفرینی بشود. —————————————————–شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com—————————————————–لطفا ما را به دیگران معرفی کنید و برای ما در بخش کامنت نظرتان را به اشتراک بگذاریدSupport the show

مصاحبه با آرش شوشتری بنیانگذار استارتاپ پکولا در جنوب کالیفرنیا – قسمت دوم___Arash Shoushtari and Amir Sed.S2-E:13 – Part 2 The Next Step Show (NSS Podcast)

 مهندس آرش شوشتری در بخش دوم  مصاحبه خود ازاپیزود سیزده  با من امیرعباس صدقی زاده در خصوص چگونگی شکل دهی به هسته اولیه استارتاپ خود (پکولا) صحبت میکند. وی در این اپیزود به چگونگی شکل دادن محصول اولیه  میپردازد و در ادامه به ما میگوید که به چه روشی توانست خود را به مرحله ورود به مارکت برساند.—————————————————–شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com—————————————————–لطفا ما را به دیگران معرفی کنید و برای ما در بخش کامنت نظرتان را به اشتراک بگذاریدSupport the show

مصاحبه با آرش شوشتری بنیانگذاراستارتاپ پکولا در جنوب کالیفرنیا – قسمت سوم___Arash Shoushtari and Amir Sed.S2-E:14 – Part 3 The Next Step Show (NSS Podcast)

 مهندس آرش شوشتری در بخش  سوم  مصاحبه خود ازاپیزود  چهاردهم  با من امیرعباس صدقی زاده در خصوص چگونگی شکل دهی به هسته اولیه استارتاپ خود (پکولا) صحبت میکند. وی در این اپیزود به چگونگی مدیریت استارتاپ و نیز جزئیات لازم در جهت شکل دهی و هدایت کسب و کارهای استارتاپی میپردازد. —————————————————–شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com—————————————————–لطفا ما را به دیگران معرفی کنید و برای ما در بخش کامنت نظرتان را به اشتراک بگذاریدSupport the show

گزیده اخبار استارتاپی در برنامه "فرکانس" کاری از بخش فارسی پادکست ان-اس_اس با حضور مهندس خشایار نژاد از سیلیکون ولی – بخش اول___Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:15 – Part 1 The Next Step Show (NSS Podcast)

برنامه "فرکانس" بخش خبری پادکست ان_اس_اس است که در میانه هرماه ارائه خواهد شد. در این برنامه هر بار به سراغ  یک استارتاپ خواهیم رفت.دراین گفتگو مروری شد بر استارتاپهای فعال د رحوزه کشاورزی و تکنولوژی های وابسته به آن.  در ادامه با گشتی بر دنیای استارتاپهای انگلستان و پس از آن مروری بر فعالیتهای یکی از استارتاپهای موفق در سنگاپور گفتگو را دربخش اول این برنامه به پایان میرسانیم.  در بخش دوم از این گفتگو و در اپیزود شانزدهم به سراغ استارتاپهایی از ایران و آمریکا خواهیم رفت و با مرور یکی از منابع بسیار معتبر در حوزه راه اندازی و مدیریت استارتاپها گفتگوی این ویژه برنامه خبری را به پایان میرسانیم.در ادامه  شما عزیزان را به شنیدن این اپیزود دعوت میکنیم. ————شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده ، تهیه کننده و مجری برنامه در ار تباط باشید. amir@thenextstepshow.comSupport the show

گزیده اخبار استارتاپی در برنامه "فرکانس" کاری از بخش فارسی پادکست ان-اس_اس با حضور مهندس خشایار نژاد از سیلیکون ولی – بخش دوم___Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:16 – Part 2 The Next Step Show (NSS Podcast)

برنامه "فرکانس" بخش خبری پادکست ان_اس_اس است که در میانه هرماه ارائه خواهد شد. در این برنامه هر بار به سراغ یک استارتاپ خواهیم رفت.دراین گفتگو که بخش دوم از دومین ویژه برنامه فرکانس است به سراغ استارتاپهایی از ایران و آمریکا خواهیم رفت و با مرور یکی از منابع بسیار معتبر در حوزه راه اندازی و مدیریت استارتاپها گفتگوی این ویژه برنامه خبری را به پایان میرسانیم.در طول این برنامه خشایار نژاد از شمال کالیفرنیا با ما همراهی میکند. در ادامه شما عزیزان را به شنیدن این اپیزود دعوت میکنیم. ————شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده ، تهیه کننده و مجری برنامه در ار تباط باشید. amir@thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با نوید نور بنیانگذارمجموعه "پارپل زی" در جنوب کالیفرنیا__Navid Noor and Amir Sed. S2-E:17 The Next Step Show (NSS Podcast)

نوید نور کارآفرین و بنیانگذار مجموعه بازاریابی "پارپل زی" در این اپیزود با امیرعباس صدقی زاده در خصوص چالشها و چگونگی راه اندازی کسب و کار خود به گفتگو نشست. وی در این اپیزود به چگونگی مدیریت استارتاپ و نیز جزئیات لازم در جهت شکل دهی و هدایت کسب و کارهای استارتاپی میپردازد. —————————————————–شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com—————————————————–لطفا ما را به دیگران معرفی کنید و برای ما در بخش کامنت نظرتان را به اشتراک بگذاریدSupport the show

مصاحبه با پدرام طاهری بنیانگذار برند "پدرام کوچور" فعال در زمینه مُد و فشن از شهر نیو اورلان ایالت لویزیانا __Pedram Taheri and Amir Sed. S2-E:18 The Next Step Show (NSS Podcast)

پدرام طاهری  کارآفرین و بنیانگذار مجموعه  مُد و فشن  "پدرام کوچور" در این اپیزود با امیرعباس صدقی زاده در خصوص چالشها و چگونگی راه اندازی کسب و کار خود به گفتگو نشست. وی در این اپیزود به چگونگی  ورود خود به دنیای مُد و فشن و نیز به چگونگی شکل دهی  کسب  وکار خود به عنوان یکی از موفق ترین برندهای دنیای مُد در آمریکا اشاره میکند.——————————————————–در صورت تمایل میتوانید از طریق لینک زیر به وبسایت ایشان دسترسی داشته باشید.https://www.pedramcouture.com—————————————————–شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com—————————————————–لطفا ما را به دیگران معرفی کنید و برای ما در بخش کامنت نظرتان را به اشتراک بگذاریدSupport the show

مصاحبه با شادی سمیعی بنیانگذار مجموعه رافریا – قسمت اول___Shadi Samiei and Amir Sed.S2-E:19 – Part 1 The Next Step Show (NSS Podcast)

شادی سمیعی بنیانگذار مجموعه رافریا در بخش اول گفتگوی خود با ما ازسرگذشت خود و چالشهایی که د رایران به عنوان یک کارآفرین با آنها مواجه شده میگوید. وی در این اپیزود به موضوعاتی از قبیل چالشهای زندگی شخصی، طلاق و نیز درگیریهای مالی که گریبان گیر وی شده اشاره میکند و به ما میگوید چگونه هر یک از این موضوعات به وی کمک کرده تا بتواند به یک کارآفرین موفق تبدیل شود. —————————————————–شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com—————————————————–Support the show

مصاحبه با شادی سمیعی بنیانگذار مجموعه رافریا – قسمت دوم__Shadi Samiei and Amir Sed.S2-E:20 – Part 2 The Next Step Show (NSS Podcast)

شادی سمیعی بنیانگذار مجموعه رافریا در بخش دوم  گفتگوی خود با ما ازچگونگی هدایت و مدیریت تیم اولیه رافریا می گوید. وی در این اپیزود به چالشهای خود در باره موضوع استخدام نیروهای کارآمد، آموزش و نیز رشد مجموعه خود اشاره میکند. —————————————————–شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comSupport the show

گزیده اخبار استارتاپی در برنامه "فرکانس" کاری از بخش فارسی پادکست ان-اس_اس با حضور مهندس خشایار نژاد از سیلیکون ولی ___Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:21 The Next Step Show (NSS Podcast)

برنامه "فرکانس" بخش خبری پادکست ان_اس_اس است که در میانه هرماه ارائه خواهد شد. در این برنامه هر بار به سراغ یک استارتاپ خواهیم رفت. در چهارمین ویژه برنامه خبری دنیای استارتاپها همراه خشایار نژاد هستیم با مروری بر رویدادها و تغییرات جدید استارتاپها از سراسر دنیا. در این اپیزود سری میزنیم به فیسبوک و تغییرات اخیری که موضوع خیلی از گزارشات و خبرها شده و بعد از آن سری میزنیم به اپلیکیشن اسپاتیفای در سوئد و بعد از آن مروری داریم به استارتاپ سندباکس. بعد از مرور سندباکس سری میزنیم به کشور اندونزی با معرفی استارتاپی که حدود دو درصد از رشد ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده که البته مورد توجه بسیاری از قدرتمندان و سیاستمداران کشورهای حاشیه خلیج فارس هم قرار گرفته. در ادامه با شما به دنیای اینترنت اشیا سفری میکنیم و نهایتا با مروری بر یکی از استارتاپهای نوپا در سیلیکون ولی برنامه را به پایان میرسانیم. در طول این برنامه خشایار نژاد از شمال کالیفرنیا با ما همراهی میکند. در ادامه شما عزیزان را به شنیدن این اپیزود دعوت میکنیم. ————جهت دریافت اطلاعات بیشتر از از شما دعوت میکنیم به عضویت سایت درآمده و از آخرین اخبار و اطلاعات مجموعه برنامه های ما مطلع شوید. آدرس وبسایت: https://www.thenextstepshow.comایمیل: amir@thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با شادی سمیعی بنیانگذار مجموعه رافریا – قسمت سوم __Shadi Samiei and Amir Sed.S2-E:22 – Part 3 The Next Step Show (NSS Podcast)

شادی سمیعی  بنیانگذار مجموعه  رافریا در بخش سوم  گفتگو خود با ما از چگونگی رویارو شدن با چالشها و مشکلاتی که به نوعی میتوانست بر روند شکل گیری و ادامه فعالیت او تاثیر نا مطلوب داشته باشد میگوید. —————————————————–شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با دکترمهرداد فاخر مدیرعامل شرکت پست تیپاکس __Mehrdad Fakher and Amir Sed.S2-E:23 The Next Step Show (NSS Podcast)

دکتر مهرداد فاخر مدیرعامل شرکت پست تیپاکس، اولین شرکت خصوصی پست ایران در بیست و سومین اپیزود از فصل دو با ما از چگونگی آغاز به کار خود در مجموعه تیپاکس و چالشهای خود به عنوان یک مدیر جوان صحبت میکند.او در این اپیزود به ما میگوید که چگونه توانسته ساختار ریشه دار و قدیمی شرکت تیپاکس را با بیش از شصت ساله سابقه فعالیت،  متناسب با نیاز مخاطب امروز و نیز همسو با زیرساختهای اجرایی، اقتصادی وفرهنگی جامعه به روز رسانی کند. شما را به شنیدن این اپیزود دعوت مینماییم. ——————————————شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comبخش روابط عمومی و بازرگانی: Info@thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با دکترحسن سیرانی بنیانگذار مجموعه ماتیلوس – قسمت اول __Dr. H.Sayrani and Amir Sed.S2-E:24- Part 1 The Next Step Show (NSS Podcast)

دکترحسن سیرانی بنیانگذار مجموعه ماتیلوس در هشت اپیزود پیاپی در خصوص چگونگی شکل دهی، هدایت و رشد استارتاپها با ما تجربیات خود را به اشتراک میگذارند.در این اپیزود ایشان به تعریف کارآفرینی و استارتاپ پرداخته و در ادامه گفتگوهای خود ما را با اصطلاح جعبه ابزار کارآفرینی آشنا میکنند. تمرکز این مجموعه گفتگو بر روی بحث لیدرشیپ و مدیریت میباشد. از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و در خاتمه لطفا ما را به دیگران معرفی نمایید و برای ما دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید. ——————————————شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comبخش روابط عمومی و بازرگانی: Info@thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با دکترحسن سیرانی بنیانگذار مجموعه ماتیلوس – قسمت دوم.شناسایی فرصتها __Dr. H.Sayrani and Amir Sed.S2-E:25- Part 2 The Next Step Show (NSS Podcast)

دکترحسن سیرانی بنیانگذار مجموعه ماتیلوس در هشت اپیزود پیاپی در خصوص چگونگی شکل دهی، هدایت و رشد استارتاپها با ما تجربیات خود را به اشتراک میگذارند.در این اپیزود ایشان به روشهای شناسایی و ارزیابی ایده های استارتاپی میپردازند و با ارائه مثالهای متنوع ذهن مخاطب را در جهت تشخیص این فرصتها  آماده میکنند.تمرکز این مجموعه گفتگو بر روی بحث لیدرشیپ و مدیریت استارتاپها  میباشد. از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و در خاتمه لطفا ما را به دیگران معرفی نمایید و برای ما دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید. ——————————————شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comبخش روابط عمومی و بازرگانی: Info@thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با دکترحسن سیرانی بنیانگذار مجموعه ماتیلوس – قسمت سوم. بیزنس پلن __Dr. H.Sayrani and Amir Sed.S2-E:26- Part 3 The Next Step Show (NSS Podcast)

دکترحسن سیرانی بنیانگذار مجموعه ماتیلوس در هشت اپیزود پیاپی در خصوص چگونگی شکل دهی، هدایت و رشد استارتاپها با ما تجربیات خود را به اشتراک میگذارند.در این اپیزود به صورت مشخص بر روی موضوع بیزنس پلن، اهمیت آن و نیز چگونگی تهیه آن به صورت اجمالی توضیخاتی ارائه میشود. ایشان  در این گفتگو به صورت موردی به توضیح برخی از مهمترین ارکان یک بیزنس پلن اشاره مینمایند. تمرکز این مجموعه گفتگو بر روی بحث لیدرشیپ و مدیریت استارتاپها  میباشد. از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و در خاتمه لطفا ما را به دیگران معرفی نمایید و برای ما دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید. ——————————————شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comبخش روابط عمومی و بازرگانی: Info@thenextstepshow.comSupport the show

گزیده اخبار استارتاپی در برنامه "فرکانس" با حضور مهندس خشایار نژاد از سیلیکون ولی ___Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:27 The Next Step Show (NSS Podcast)

برنامه "فرکانس" بخش خبری پادکست ان_اس_اس است که در میانه هرماه ارائه میشود.  در پنجمین ویژه برنامه خبری دنیای استارتاپها همراه خشایار نژاد هستیم با مروری بر رویدادها و تغییرات جدید استارتاپها از سراسر دنیا. در این اپیزود سری میزنیم به توییتر و تغییرات اخیری که موضوع خیلی از گزارشات و خبرها شده و بعد از آن سری میزنیم به استارتاپهای فعال در حوزه فینتک، کریپتوکرنسی و ان_اف_تی. در خاتمه خشایار در خصوص موضوع بسیار مهم چگونگی ارزیابی محصول جهت ورود به بازار برای ما صحبت میکند. در ادامه شما عزیزان را به شنیدن این اپیزود دعوت میکنیم. ————جهت دریافت اطلاعات بیشتر از از شما دعوت میکنیم به عضویت سایت درآمده و از آخرین اخبار و اطلاعات مجموعه برنامه های ما مطلع شوید. آدرس وبسایت: https://www.thenextstepshow.comایمیل: amir@thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با دکترحسن سیرانی بنیانگذار مجموعه ماتیلوس – قسمت چهارم. سرمایه گذاران و استارتاپها __Dr. H.Sayrani and Amir Sed.S2-E:28- Part 4 The Next Step Show (NSS Podcast)

دکترحسن سیرانی بنیانگذار مجموعه ماتیلوس در هشت اپیزود پیاپی در خصوص چگونگی شکل دهی، هدایت و رشد استارتاپها با ما تجربیات خود را به اشتراک میگذارند.در این اپیزود ایشان به موضوع سرمایه گذاران و چگونگی آماده سازی استارتاپها برای ملاقات با آنها اشاره میکنند. تمرکز این مجموعه گفتگو بر روی بحث لیدرشیپ و مدیریت استارتاپها  میباشد. از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و در خاتمه لطفا ما را به دیگران معرفی نمایید و برای ما دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید. ——————————————شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comبخش روابط عمومی و بازرگانی: Info@thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با دکترحسن سیرانی بنیانگذار مجموعه ماتیلوس – قسمت پنجم، شناسایی نیروهای کارآمد جهت استخدام در استارتاپها __Dr. H.Sayrani and Amir Sed.S2-E:29- Part 5 The Next Step Show (NSS Podcast)

دکترحسن سیرانی بنیانگذار مجموعه ماتیلوس در هشت اپیزود پیاپی در خصوص چگونگی شکل دهی، هدایت و رشد استارتاپها با ما تجربیات خود را به اشتراک میگذارند.در این اپیزود ایشان به موضوع چگونگی شناسایی نیروهای مفید و کارآمد جهت استخدام در کسب و کارهای استارتاپی میپردازند.تمرکز این مجموعه گفتگو بر روی بحث لیدرشیپ و مدیریت استارتاپها  میباشد. از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و در خاتمه لطفا ما را به دیگران معرفی نمایید و برای ما دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید. ——————————————شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comبخش روابط عمومی و بازرگانی: Info@thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با دکترحسن سیرانی بنیانگذار مجموعه ماتیلوس – قسمت ششم. ساخت و هدایت تیم در محیط استارتاپ __Dr. H.Sayrani and Amir Sed.S2-E:30 – Part 6 The Next Step Show (NSS Podcast)

دکترحسن سیرانی بنیانگذار مجموعه ماتیلوس در هشت اپیزود پیاپی در خصوص چگونگی شکل دهی، هدایت و رشد استارتاپها با ما تجربیات خود را به اشتراک میگذارند.در این اپیزود ایشان به موضوع چگونگی ساخت و هدایت تیم های استارتاپی میپردازند. در طول این اپیزود دکتر سیرانی با ارائه مثالهای متفاوت به سوالات طرح شده توسط امیرعباس صدقی زاده  پاسخ میدهند. از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و در خاتمه لطفا ما را به دیگران معرفی نمایید و برای مان  از دیدگاه خود بگویید.——————————————شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comبخش روابط عمومی و بازرگانی: Info@thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با دکترحسن سیرانی بنیانگذار مجموعه ماتیلوس – قسمت هفتم. تفاوت و کاربرد خلاقیت با نوآوری در استارتاپها __Dr. H.Sayrani and Amir Sed.S2-E:31 – Part 7 The Next Step Show (NSS Podcast)

دکترحسن سیرانی بنیانگذار مجموعه ماتیلوس در هشت اپیزود پیاپی در خصوص چگونگی شکل دهی، هدایت و رشد استارتاپها با ما تجربیات خود را به اشتراک میگذارند.در این اپیزود ایشان به تفاوت خلاقیت با موضوع نوآوری در محیط استارتاپ میپردازند و در عین حال با مثالهای متفاوت درک بهتری از این دو موضوع ارائه مینمایند. از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و در خاتمه لطفا ما را به دیگران معرفی نمایید و برای مان  از دیدگاه خود بگویید.——————————————شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comبخش روابط عمومی و بازرگانی: Info@thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با دکترحسن سیرانی بنیانگذار مجموعه ماتیلوس – قسمت هشتم. مارکتینگ __Dr. H.Sayrani and Amir Sed.S2-E:32 – Part 8 The Next Step Show (NSS Podcast)

دکترحسن سیرانی بنیانگذار مجموعه ماتیلوس در هشت اپیزود پیاپی در خصوص چگونگی شکل دهی، هدایت و رشد استارتاپها با ما تجربیات خود را به اشتراک میگذارند.در این اپیزود ایشان به موضوع مارکتینگ  پرداخته  و علاوه بر آن نگاهی بر قیمت گذاری،  چگونگی تحلیل ارزش پیشنهادی و نیز چگونگی ورود به بازار داشته اند. از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و در خاتمه لطفا ما را به دیگران معرفی نمایید و برای مان  از دیدگاه خود بگویید.——————————————شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comبخش روابط عمومی و بازرگانی: Info@thenextstepshow.comSupport the show

مصاحبه با دکتر سپیده چکاوه، استاد علوم داده و متخصص هوش مصنوعی در دانشگاه آکسفورد و بنیانگذار استارتاپ پیکسل چت __Dr.Sepideh Chakaveh and Amir Sed.S2-E:33 The Next Step Show (NSS Podcast)

دکتر سپیده چکاوه استاده علوم داده و متخصص هوش مصنوعی از دانشگاه آکسفورد و نیز بنیانگذار مجموعه پیکسل چت در این اپیزود با ما در خصوص استارتاپ و تفکر کارآفرینی در دنیای مدرن صحبت میکنند. ایشان در این گفتگو به سوال امیرعباس صدقی زاده در ارتباط با اهمیت و جایگاه تحصیلات در شکل گیری فرصتهای خاص کارآفرینی و نیز درخصوص تفکرکارآفرینی در دنیای مدرن صحبت میکنند. از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و در خاتمه لطفا ما را به دیگران معرفی نمایید و برای مان  از دیدگاه خود بگویید.——————————————شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comبخش روابط عمومی و بازرگانی: Info@thenextstepshow.comSupport the show

گفتگو پیرامون موضوع قرارداد سیف و ترم شیت- بخش اول __Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:34 The Next Step Show (NSS Podcast)

یکی از پرچالش ترین و مهم ترین مراحل راه اندازی یک استارتاپ چگونگی تصمیم گیری در خصوص واگذاری سهام به سرمایه گذار و نیز بحث کنترل و هدایت استارتاپ است. در بسیاری از موارد دیده شده که کارآفرین به دلیل عدم آشنایی با ساختار قانونی و حقوقی مربوط به واگذاری سهام در ابتدای راه و تنها به دلیل ترس از دست دادن سرمایه گذار حجم زیادی از سهام اولیه را بدون داشتن هیچ دلیل منطقی به سرمایه گذار واگذار نموده که در نهایت باعث حذف وی از صحنه کار شده است. آگاهی از چگونگی محاسبه و نیز واگذاری سهام در استارتاپها و از سویی آگاهی از حقوق جاری کارآفرین و سرمایه گذار درابتدای راه میتواند به طور چشمگیری از احتمال فروپاشی وخسارات ناشی از این ناآگاهی را کاهش دهد . به همین منظور در این اپیزود سعی کردیم تا با بررسی اجمالی این قوانین و همچنین توافقنامه "سیف"  و  نیز بررسی مفاد قید شده در ترم شیت شما را با اصول و تعاریف ابتدایی این قوانین آشنا کنیم. در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما مطرح کنید. ——————————————شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comSupport the show

بخش دوم گفتگو با خشایار نژاد پیرامون موضوع قرارداد سیف و نحوه محاسبه و تبدیل سرمایه به سهام در استارتاپهای فعال در منطقه شمال کالیفرنیا __Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:35 The Next Step Show (NSS Podcast)

در این اپیزود به همراه خشایار نژاد قدم به قدم مراحل مختلف محاسبه ارزش سهام، تبدیل سرمایه تزریق شده به سهم و نیز چگونگی موضوع رقیق شدن سهام بنیانگذاران استارتاپها را به همراه نکات اساسی و اصلی در خصوص کلیدی ترین مفاد قرارداد سیف و همچنین نکاتی در ارتباط با چگونگی برخورد و برقراری ارتباط با سرمایه گذار را با یکدیگر مرور میکنیم.تمام موارد طرح شده در این اپیزود صرفا جنبه اطلاع رسانی داشته و بدیهی است به هیچ عنوان نمیتواند جایگزین حقوق دان و متخصص مسائل مالی باشد. برای دریافت راهنمایی در خصوص مسائل مالی و حقوقی استارتاپ خود پیشنهاد میشود تا از متخصصین فعال و رسمی در این حوزه کمک بگیرید. در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما مطرح کنید. ——————————————شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comSupport the show

مقدمه ای بر تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی با حضور سوده حبیبی و برمک بهره مند. Introduction to Market and Marketing Research for early-stage startups , Soodeh Habibi and Bramak Bahremand,S2-E:36 The Next Step Show (NSS Podcast)

در این اپیزود برمک بهره مند و سوده حبیبی، دو نفر از با سابقه ترین فعالان در حوزه دیجیتال مارکتینگ و تحقیقات بازار با ما از اهمیت و جایگاه تحقیقات و مطالعات بازار در فضای استارتاپی میگویند. این مجموعه در فضای کلاب هاوس به مدت دوازده جلسه در نوامبر سال 2021  ضبط شده که در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد و به موضوع تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها میپردازد. در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. ——————————————شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comSupport the show

مروری به تحقیقات کیفی، ابزارها و تکنیک ها. با حضور سوده حبیبی و برمک بهره مند. Qualitative Market Research for early-stage startups, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:37 The Next Step Show (NSS Podcast)

در دومین برنامه از مجموعه برنامه های کارگاه تحقیقات بازاریابی در فضای استارتاپ ها به همراه سوده حبیبی و برمک بهره مند به موضوع تحقیقات کیفی میپردازیم. در این اپیزود برمک و سوده به ابزارها و تکنیکهای اجرایی اشاره میکنند که میتوانند مورد استفاده استارتاپها و کسب و کارهای کوچک باشد. این مجموعه در فضای کلاب هاوس به مدت دوازده جلسه در نوامبر سال 2021  ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد و به موضوع تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها میپردازد. در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comSupport the show

گزیده اخبار استارتاپی در برنامه "فرکانس" با حضور مهندس خشایار نژاد از سیلیکون ولی ___Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:38 The Next Step Show (NSS Podcast)

 برنامه "فرکانس" بخش خبری پادکست ان_اس_اس است که در میانه هرماه ارائه میشود.   در ششمین ویژه برنامه خبری دنیای استارتاپها همراه خشایار نژاد هستیم با مروری بر رویدادها و تغییرات جدید استارتاپها از سراسر دنیا. در این اپیزود سری میزنیم به اعلام سالیانه وضعیت درآمد زایی دو شرکت فیسبوک و گوکل و در ادامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین استارتاپهای فعال در حوزه گیم، کریپتو و فینتک. د رانتها خشایار نژاد برای ما از موضوع هیئت مدیره استارتاپها می گوید و اینکه در ابتدای راه باید چه نکات و مواردی را به عنوان کارآفرین در ارتباط با سرمایه گذاران و اعضای هیئت مدیره رعایت نمود. در ادامه شما عزیزان را به شنیدن این اپیزود دعوت میکنیم. جهت دریافت اطلاعات بیشتر از از شما دعوت میکنیم به عضویت سایت درآمده و از آخرین اخبار و اطلاعات مجموعه برنامه های ما مطلع شوید. آدرس وبسایت: https://www.thenextstepshow.comایمیل: amir@thenextstepshow.comSupport the show

مروری به تحقیقات کمی، ابزارها و تکنیک ها با حضور سوده حبیبی و برمک بهره مند. Quantitative Market Research for early-stage startups, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:39 The Next Step Show (NSS Podcast)

چرا تحقیقات کمی مهم است و از چه ابزاری باید برای انجام آن استفاده کرد؟سوده حبیبی و برمک بهره مند در سومین کارگاه آشنایی با تحقیقات بازاریابی در فضای استارتاپها  با استفاده از مثالهای متفاوت و نیز با بهره گیری از تجربیات خود، ما را با روشها و ابزارهای مختلف و به روز در حوزه تحقیقات کمی آشنا میکنند و با بیان مثالهای متفاوت تصویری دقیق و کاربردی از چگونگی انجام این نوع تحقیق را برای ما خلق میکنند. این مجموعه در فضای کلاب هاوس به مدت دوازده جلسه در نوامبر سال 2021  ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد و به موضوع تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها میپردازد. در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comSupport the show

انتخاب اندازه نمونه برای انجام تحقیقات بازار با حضور سوده حبیبی و برمک بهره مند. Sample Size in Market research for early-stage startups, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:40 The Next Step Show (NSS Podcast)

یکی از چالشی ترین مباحث حوزه تحقیقات بازار پاسخ دادن به این پرسش است که دقیقا به چند نفر برای انجام تحقیقات نیاز داریم؟ آیا داشتن تعداد بالای پاسخ دلیلی بر معتبر بودن تحقیق است؟ چه اندازه از نمونه جامعه مخاطب ما میتواند نماینده کل جامعه باشد؟ پاسخ تمام این پرسشها را میتوانید در این اپیزود و از زبان سوده حبیبی و برمک بهره مند بشنوید. این اپیزود چهارمین جلسه از مجموعه دوازده قسمتی کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به موضوع تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود. در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comSupport the show

معرفی بهترین و کارآمدترین ابزار مورد نیاز برای تحقیقات و مطالعات بازاریابی در شبکه های اجتماعی و دنیای دیجیتال. Best of social media and market research tools in digital world, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:41 The Next Step Show (NSS Podcast)

چگونه از اطلاعات شبکه های اجتماعی و دنیای دیجیتال استفاده کنیم؟ معرفی ابزراها و متدهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات در فضای دیجیتال و همچنین بررسی چگونگی انجام تحقیقات در شبکه های اجتماعی. در این اپیزود برمک بهره مند و سوده حبیبی ما را خود به دنیای دیجیتال و شبکه های اجتماعی میبرند تا بوسیله ابزار مناسب روش جمع آوری و تحلیل اطلاعات گروه هدف و رقبا را به ما بیاموزند.   این اپیزود پنجمین جلسه از مجموعه دوازده قسمتی کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comSupport the show

معرفی بهترین و کارآمدترین ابزار مورد نیاز برای تحقیقات و مطالعات بازاریابی در شبکه های اجتماعی و دنیای دیجیتال. Best of social media and market research tools in digital world, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:42, Part 2 The Next Step Show (NSS Podcast)

روش صحیح پرسشگری در فضای مجازی چیست؟ در ذهن گروه هدف نسبت با برند ما چه میگذرد؟از چه کلید واژه هایی برای شناسایی رقبا استفاده کنیم؟در این اپیزود و درادامه اپیزود قبلی به همراه برمک بهره مند و سوده حبیبی خواهیم بود تا با معرفی ابزار و استراتژی های اصولی توانایی پاسخ دادن به سوالاتی از این دست را داشته باشیم. در طول این اپیزود برمک بهره مند با معرفی وبسایت ها، ابزار مطالعه و تحلیل بازار در فضای دیجیتال فرآیند در پیش روی تیم های دیجیتال مارکتینگ در ارتباط با چگونگی مطالعه و ارزیابی رفتار رقبا، مصرف کنندگان و شرایط کلی مارکت را هموار میکند.   این اپیزود ششمین جلسه از مجموعه دوازده قسمتی کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comSupport the show

گزیده اخبار استارتاپی در برنامه "فرکانس" با حضور مهندس خشایار نژاد از سیلیکون ولی . Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:43 The Next Step Show (NSS Podcast)

 برنامه "فرکانس" بخش خبری پادکست ان_اس_اس است که در میانه هرماه ارائه میشود.   در هفتمین ویژه برنامه خبری دنیای استارتاپها همراه خشایار نژاد هستیم با مروری بر رویدادها و تغییرات جدید استارتاپها از سراسر دنیا. در این اپیزود سری میزنیم به شرکتهای مهمی مانند:Angel list, Google, Apple, NVDIA, و در نهایت بعد از مروری بر دو مجموعه فعال در حوزه کریپتو و ان.اف.تی خشایار ما را با موضوع  ونچرپارتنر آشنا میکند. در ادامه شما عزیزان را به شنیدن این اپیزود دعوت میکنیم. جهت دریافت اطلاعات بیشتر از از شما دعوت میکنیم به عضویت سایت درآمده و از آخرین اخبار و اطلاعات مجموعه برنامه های ما مطلع شوید. آدرس وبسایت: https://www.thenextstepshow.comایمیل: amir@thenextstepshow.comSupport the show

بازخوانی یک پروژه تحقیقات بازاریابی در فضای دیجیتال به همراه سوده حبیبی و برمک بهره مند. Market research case study review, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:44 The Next Step Show (NSS Podcast)

بازخوانی یک پروژه انجام شده توسط برمک بهره مند و بررسی ابزارها، تکنیکها و استراتژی های استفاده شده به منظور درک بهتر رفتار مشتریان، درک بهتر فضای رقابتی و انجام تحلیل های استراتژیک در جهت تعیین مدل ورود و رشد در بازار. این اپیزود هفتمین جلسه از مجموعه دوازده قسمتی کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comSupport the show

مروری بر تحقیقات واسط مشتری و تجربه مشتری. UX and UI research, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:45 The Next Step Show (NSS Podcast)

راه حل درک احساس مصرف کننده از محصول یک استارتاپ چیست؟ از کجا بدانیم که امکاناتی که بر روی اپلیکیشن و یا محصول خود فراهم کردیم درواقع همان چیزی است که مشتریان ما به دنبال آن بوده اند؟به چه شکل میتوان دستور کار اصلاح محصول را متناسب با نیاز و خواست مشتری ها هماهنگ و همسو کرد؟پاسخ به این پرسشها همگی به نوعی به چگونگی مطالعات  و تحقیقات ما در ارتباط با درک تجربه  نیاز مشتریان بر میگردد. در این اپیزود برمک بهره مند و سوده حبیبی با مروری بر موضوع تحقیق واسط مشتری و نیز تحقیق تجربه مشتری روشهای دسترسی به پاسخ سوالاتی که پیشتر مطرح شده را با ما به اشتراک میگذارند.این اپیزود هشتمین جلسه از مجموعه دوازده قسمتی کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comSupport the show

روشهای شناسایی و تحلیل رقبا. Competition and competitor analysis, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:46 The Next Step Show (NSS Podcast)

به چه شکل رقبای خود را شناسایی کنیم؟برای پی بردن به فعالیت رقبا، میزان سرمایه گذاری برای کمپین های تبلیغاتی و هر آنچه که رقبای ما انجام میدهند به چه ابزاری نیاز داریم؟در این اپیزود به همراه سوده حبیبی و برمک بهره مند مروری داریم به روشهای شناسایی و تحلیل رفتار رقبا  در فضای مجازی.در ابتدا سوده حبیبی با اشاره بر چگونگی تشخیص رقبای نزدیک (مستقیم) و دور (غیر مستقیم) و نیز ارائه مثالهایی واضح و مشخص دورنمایی واضح از چگونگی شناسایی رقبا ارائه میکند و در ادامه برمک بهره مند با معرفی وبسایتهای بسیار کاربردی و معتبر ابزار لازم برای مطالعه رفتار رقبا در بازار رقابتی را در اختیار ما قرار می دهد. این اپیزود نهمین جلسه از مجموعه دوازده قسمتی کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comSupport the show

گزیده اخبار استارتاپی در برنامه "فرکانس" با حضور مهندس خشایار نژاد از سیلیکون ولی . Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:47 The Next Step Show (NSS Podcast)

 برنامه "فرکانس" بخش خبری پادکست ان_اس_اس است که در میانه هرماه ارائه میشود.   در هشتمین ویژه برنامه خبری دنیای استارتاپها همراه خشایار نژاد هستیم با مروری بر رویدادها و تغییرات جدید استارتاپها از سراسر دنیا. در این اپیزود سری میزنیم به شرکتهای مهمی مانند:Twitter, Boardapp, Flock Homes, Thunkable و در ادامه خشایار برای ما دو داستان متفاوت از دو تیم استارتاپی موفق در آمریکا  را بازگو میکند که به شدت تاثیرگذار و با ارزش هستند. در ادامه شما عزیزان را به شنیدن این اپیزود دعوت میکنیم. جهت دریافت اطلاعات بیشتر از از شما دعوت میکنیم به عضویت سایت درآمده و از آخرین اخبار و اطلاعات مجموعه برنامه های ما مطلع شوید. آدرس وبسایت: https://www.thenextstepshow.comایمیل: amir@thenextstepshow.comSupport the show

اصول اخلاقی و حرفه ای در تحقیق بازار. Ethics and Morality in Market Research, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:48 The Next Step Show (NSS Podcast)

موضوع دسترسی به اطلاعات و تحقیق بازار یکی از موضوعات بسیار جذاب و بعضا وسوسه انگیزی است که میتواند تمام اصول حرفه ای را به زیر سوال ببرد. داشتن حد و مرز و رعایت اصول استاندارد چه در تهیه و چه در ارائه اطلاعات به شدت میتواند به رشد و اعتبار یک تیم تحقیاتی کمک کند و بعضا آنها را از رو در رو شدن با چالشهای قانونی آینده دور نگاه دارد. در این اپیزود سوده حبیبی و برمک بهره مند از دو دیگاه متفاوت این پیچیدگی ها و چالشها را  مورد ارزیابی و بررسی قرار میدهند. این اپیزود دهمین جلسه از مجموعه دوازده قسمتی کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comSupport the show

مروری بر مهمترین عناوین مطرح شده. آخرین جلسه کارگاه تحقیقات بازار . Market reseach workshop. wrap up session, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:49 The Next Step Show (NSS Podcast)

مروری بر مهم ترین موضوعات مطرح شده در طول 10 اپیزود گذشته پیرامون موضوع تحقیقات بازاریابی. سوده حبیبی و برمک بهره مند در آخرین اپیزود از مجموعه کارگاه های تحقیقات بازاردر فضای استارتاپها به مهمترین پرسشهای مطرح شده در طول 10 اپیزود گذشته پاسخ میدهند. موضوعاتی در خصوص چگونگی تعیین معیار انتخاب اندازه نمونه تحقیق، موانع و چالشهای قانونی دریافت اطلاعات از کاربران اینترنت و ساید موارد مهم مربوط به تحقیقات بازاریابی. این اپیزود یازدهمین  جلسه و البته آخرین اپیزود از مجموعه  کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.comوب سایت برنامه: http://www.thenextstepshow.comSupport the show

طراحی محصول برای استارتاپها – ایده پردازی تا محصول اولیه- Product design for Startups- Ideation to MVP, Khashayar Nejad & Amir Sed, S2-E:50 The Next Step Show (NSS Podcast)

تعیین ایده مناسب استارتاپ از میان هزاران ایده ای که به ذهن هر یک از ما میرسد میتواند یکی از چالشی ترین موقعیتهای در پیش روی کارآفرینها باشد. در این اپیزود سعی شده تا با رویکردی اصولی به ابتدایی ترین مراحل طراحی محصول پرداخته شود تا شنونده بتواند با پاسخ دادن به پرسشهایی ساده اما مهم  توان تشخیص ایده های مناسب و غیره را از هم داشته باشد. خشایار نژاد در پاسخ به سوال اصلی امیرعباس صدقی زاده در خصوص چگونگی تشخیص ایده خوب از بد راهکاری را ارئه مینماید که میتواند به کلی نگاه کارآفرینان را در تشخیص فرصتها و ایده ها تغییر دهد.در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: Info@thenextstepshow.comوب سایت برنامه:www.thenextstepshow.comSupport the show

طراحی محصول برای استارتاپها – چگونه محصول اولیه را بسازیم- Product design for Startups- How to plan an MVP, Khashayar Nejad & Amir Sed, S2-E:51 The Next Step Show (NSS Podcast)

بررسی مراحل اجرایی در جهت پیاده سازی محصول اولیه (ام – وی – پی). در این اپیزود به همراه خشایار نژاد سعی کردیم تا سلسله مراتب پیاده سازی محصول اولیه  از مرحله تکمیل ایده تا شکل گیری یک محصول قابل استفاده را به همراه مثالهای قابل درک برای شما شنوندگان عزیز ارائه نماییم.در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: Info@thenextstepshow.comوب سایت برنامه:www.thenextstepshow.comSupport the show

گزیده اخبار استارتاپی در برنامه "فرکانس" با حضور مهندس خشایار نژاد از سیلیکون ولی . Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:52 The Next Step Show (NSS Podcast)

 برنامه "فرکانس" بخش خبری پادکست ان_اس_اس است که در میانه هرماه ارائه میشود.   در نهمین ویژه برنامه خبری دنیای استارتاپها همراه خشایار نژاد هستیم با مروری بر رویدادها و تغییرات جدید استارتاپها از سراسر دنیا. در این اپیزود سری میزنیم به شرکتهای مهمی مانند:Google, Lang.ai, Hyphen, Supabase, Netflix, Google Wing, Shopify و همچنین مروری داریم بر موضوع Capital Return و  Startup fundraising statusدر ادامه شما عزیزان را به شنیدن این اپیزود دعوت میکنیم. جهت دریافت اطلاعات بیشتر از از شما دعوت میکنیم به عضویت سایت درآمده و از آخرین اخبار و اطلاعات مجموعه برنامه های ما مطلع شوید. آدرس وبسایت: https://www.thenextstepshow.comایمیل: amir@thenextstepshow.comSupport the show

چگونه یک پلتفرم فروش یا مارکت پلیس بسازیم؟- Product design for Startups-How to build a marketplace, Khashayar Nejad & Amir Sed, S2-E:53 The Next Step Show (NSS Podcast)

ساخت مارکت پلیس یا همان پلت فرم فروش در سالهای اخیر به شدت رواج پیدا کرده بخصوص بعد از ظهور ان.اف.تی در فضای اقتصاد پسا کرنا و نیز پیشرفتهای عظیمی که در زمینه طراحی و تولید اپلیکیشنهای مختلف کسب وکار شده ساخت و راه اندازی مارکت پلیسها به یکی از جذاب ترین فعالیتهای مرسوم در سالهای اخیر تبدیل شده.در این اپیزود به همراه خشایار نژاد گفتگویی داریم پیرامون چگونگی راه اندازی و ساخت این مدل از کسب و کارهای دیجیتال و همچنین مروری داریم بر استراتژی های ضروری در جهت شکل دهی به این نوع از پلت فورم های فروش نوپا.در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. ایمیل برنامه: Info@thenextstepshow.comوب سایت برنامه:www.thenextstepshow.comSupport the show