نویسنده: amirsed

 • مدیریت مالی استارتاپها

  مدیریت مالی استارتاپها

  در اپیزود چهاردهم فصل سوم کارگاه صوتی تخصصی کارآفرینی پادکست ان-اس-اس، امیرعباس صدقی زاده، کارآفرین و استراتژیست ارشد برند ساکن کالیفرنیا به همراه زهرا بغدادی، مشاور ارشد مالی استارتاپها از ونکوور، درباره اهمیت و راهکارهای مدیریت مالی استارتاپهای مرحله بذر گفتگو می‌کنند. این سری ۱۰ اپیزودی، مهمترین مواردی که برای استارتاپ‌های مرحله بذر و سرمایه‌گذاران…

 • تله شکست چیست؟

  تله شکست چیست؟

  توسط

  در

  در اپیزود ۱۱ از فصل سه امیرعباس صدقی‌زاده هدایتگر و استراتژیست برند در گفتگو با دکتر علی میرآقایی به مهمترین چالشهای روانی کارآفرینان و چگونگی برخورد سرمایه‌گذاران با آنها می‌پردازند. این اپیزود به موضوع تله شکست در میان کارآفرینان اختصاص داده شده است. روانشناسی کارآفرینی

 • تله بی اعتمادی- بد رفتاری

  تله بی اعتمادی- بد رفتاری

  توسط

  در

  در اپیزود ۷ از فصل سه امیرعباس صدقی‌زاده هدایتگر و استراتژیست برند در گفتگو با دکتر علی میرآقایی به مهمترین چالشهای روانی کارآفرینان و چگونگی برخورد سرمایه‌گذاران با آنها می‌پردازند. این اپیزود به موضوع تله بی‌اعتمادی- بدرفتاری در میان کارآفرینان اختصاص داده شده است. روانشناسی کارآفرینی

 • تله انزوای اجتماعى

  تله انزوای اجتماعى

  توسط

  در

  در اپیزود ۸ از فصل سه امیرعباس صدقی‌زاده هدایتگر و استراتژیست برند در گفتگو با دکتر علی میرآقایی به مهمترین چالشهای روانی کارآفرینان و چگونگی برخورد سرمایه‌گذاران با آنها می‌پردازند. این اپیزود به موضوع تله انزوای اجتماعی در میان کارآفرینان اختصاص داده شده است. روانشناسی کارآفرینی

 • تله طرد و رها شدگی

  تله طرد و رها شدگی

  در اپیزود۶ از فصل سه امیرعباس صدقی‌زاده هدایتگر و استراتژیست برند در گفتگو با دکتر علی میرآقایی به مهمترین چالشهای روانی کارآفرینان و چگونگی برخورد سرمایه‌گذاران با آنها می‌پردازند. این اپیزود به موضوع ریشه‌‌های شکل گیری تله طرد و رها شدگی در میان کارآفرینان اختصاص داده شده است. روانشناسی کارآفرینی

 • تله محرومیت هیجانی چیست؟

  تله محرومیت هیجانی چیست؟

  در اپیزود۵ از فصل سه امیرعباس صدقی‌زاده هدایتگر و استراتژیست برند در گفتگو با دکتر علی میرآقایی به مهمترین چالشهای روانی کارآفرینان و چگونگی برخورد سرمایه‌گذاران با آنها می‌پردازند. این اپیزود به موضوع ریشه‌‌های شکل گیری تله محرومیت هیجانی در میان کارآفرینان میپردازد. روانشناسی کارآفرینی

 • بررسی خلق و خو یا موود در میان کارآفرینان

  بررسی خلق و خو یا موود در میان کارآفرینان

  در اپیزود۴ از فصل سه امیرعباس صدقی‌زاده هدایتگر و استراتژیست برند در گفتگو با دکتر علی میرآقایی به مهمترین چالشهای روانی کارآفرینان و چگونگی برخورد سرمایه‌گذاران با آنها می‌پردازند. این اپیزود به موضوع ریشه‌‌های شکل گیری .ویژگیهای اخلاقی در میان کارآفرینان میپردازد روانشناسی کارآفرینی

 • طرحواره درمانی در دنیای کارآفرینان

  طرحواره درمانی در دنیای کارآفرینان

  طرحواره درمانی در دنیای کارآفرینان کاری از امیرعباس صدقی زاده کارآفرین و استراتژیست برند با همکاری دکتر علی میرآقایی. روانشناسی کارآفرینی

 • Startups’ special news podcast Nov-Dec 2022 by NSS podcast

  لطفا دیدگاه خود را با ما در خصوص این اپیزود به اشتراک بگذارید. جهت دسترسی به سایر اپیزودهای برنامه فرکانس اینجا را کلیک کنید.

 • Support the NSS podcast

  حمایت از بخش فارسی پادکستهای NSS