Ethics in Market research

رعایت اصول اخلاق حرفه ای در تحقیقات بازار

اصول حرفه ای تحقیقات بازار چیست؟
تعریف اخلاق حرفه ای در تحقیقات بازار چیست؟
کشف نادانسته ها و پاسخ دهی به پرسشهای پیچیده در حوزه مارکتینگ و رفتار مصرف کننده به شدت وسوسه کننده و جذاب است. اما چالش موجود در این مسیر از آنجایی شکل میگیرد که میتواند روش دسترسی به اطلاعات را به نوعی با چالشهای اخلاقی و بعضا قانونی مواجه کند.
در این اپیزود سوده حبیبی و برمک بهره مند با بیان مثالهای متفاوت و نیز بیان مسائل حقوقی تلاش میکنند تا ما را با اصول حرفه ای و نیز حقوقی در فرایند تحقیقات بازار آشنا کنند.
در ادامه از شما دعوت میکنیم که شنونده این اپیزود باشید و با معرفی این اپیزود به دیگران سهمی در رشد و موفقیت همکاران و دوستان خود داشته باشید.
در صورت تمایل به شنیدن تمام اپیزودهای فصل دو میتوانید از طریق این لینک به آرشیو فصل دوم دسترسی داشته باشید.

در اپیزود چهل و هشت از فصل دوم پادکست TheNextStepShow به همراه برمک بهره مند و سوده حبیبی به موضوع چگونگی رعایت اصول حرفه ای و اخلاقی در فرایند تحقیقات بازار و مطالعات رفتار مصرف کننده پرداخته شده.
Ethics یا اخلاق حرفه ای در فرایند تحقیقات بازاریابی
شناسایی و تحلیل رقبا در فضای مجازی

ارزیابی شما از این اپیزود.

دیدگاهتان را بنویسید