باتوجه به مطالعه ای که در ابتدای راه اندازی مجموعه پادکستهای NSS صورت گرفته و با در نظر گرفتن نیاز موجود، ساختار برنامه های تولید شده به سمت محتوی آموزشی پیش رفت و تا جایی این موضوع برای مدیریت مجموعه جدی شد که تصمیم گرفت تا کلیه برنامه های فصل دو را به صورت کارگاه صوتی ارائه نماید

با توجه به آنچه که گفته شد ساختار برنامه های تولید شده و در حال تولید برای فصلهای سه و چهار در جدول زیر ارائه گردیده. بدیهی است که بنا به دلایل مختلف این ساختار میتواند در آینده دچار تغییرات جزئی شود که حتما از طریق همین وب سایت به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. .

this image is about the structure of the The Next Step Show Podcast.
ساختار پادکست NSS تا انتهای فصل چهارم